El Govern Municipal ha aprovat inicialment el projecte executiu per construir la coberta i renovació de l’equipament. Les obres, que es preveu iniciar aquest any, tenen un pressupost de 2 milions d’euros.

El projecte suposa la remodelació de l’actual pista poliesportiva, situada entre l’avinguda del Corregiment de Mataró, el carrer de Marià Ribas, la plaça de Josep Lluís Lligonya i l’Escola de Cirera. Es preveu la construcció d’una graderia, el cobriment tant d’aquesta com de la pista i una construcció auxiliar destinada a lavabos i altres serveis, aprofitant els desnivells del terreny per integrar els diferents elements.

La posició de la pista i la nova coberta es traslladarà a prop de l’avinguda del Corregiment de Mataró i fent façana amb el carrer de Marià Ribas. Així, quedarà millor integrada en el teixit d’equipaments esportius existents a l’altra banda de l’avinguda, i a la vegada s’allunyarà més del pati de l’Escola de Cirera per evitar projectar ombres a la zona d’esbarjo escolar.

La coberta de la pista tindrà una superfície de 1.932 m2. Serà de xapa d’acer galvanitzat i lacat sobre una estructura de pòrtics de fusta que generen un volum rectangular asimètric a dues aigües.

La construcció auxiliar (150 m2), que quedarà integrada en el desnivell entre l’escola i la pista, incorporarà lavabos públics, les instal·lacions de serveis i emmagatzematge de material. La coberta d’aquesta construcció constituirà la graderia, amb capacitat per a 310 persones, que s’anirà adaptant al desnivell de l’avinguda del Corregiment de Mataró per eliminar barreres físiques i fer que l’equipament sigui accessible des de qualsevol punt d’aquest vial.

La pista renovada tindrà paviment de terratzo, una tanca perimetral i xarxes de protecció en els extrems, enllumenat LED, nou equipament esportiu, marcador i megafonia. El pressupost del projecte és de 2.029.019,23 € (IVA inclòs)..

Actualment, utilitzen la pista de forma habitual dues entitats de patinatge artístic i una d’hoquei patins, amb més de 25 equips i més de 220 esportistes diferents. A més, també es fa servir als matins per l’Escola Cirera, que té un accés directe a l’equipament, amb uns 60 alumnes diferents a la setmana.