S’eliminaran barreres arquitectòniques en el recorregut que connecta el carrer de Miquel Biada amb el pas de vianants de la ronda de Francesc Macià. També s’incorporarà més vegetació i es reubicaran els jocs infantils.

 

Els treballs, que ja han començat, tenen una durada prevista de 2 mesos. L’àmbit d’actuació té una superfície de 2.105 m2.

El projecte contempla la millora ambiental de la plaça i dels trajectes de circulació habituals. Així, s’eliminaran les barreres arquitectòniques creant un pas pavimentat que travessarà la plaça des del pas de vianants de la ronda de Francesc Macià fins al carrer de Miquel Biada.

L’estructura d’escalada dels jocs infantils es reubicarà, i s’incorporarà més vegetació a la plaça. Es preveu la construcció d’una gran jardinera triangular, on es farà una plantació de 150 m2 de junípers. Respecte a l’arbrat, els pollancres que encara queden a la plaça es canviaran per acàcies de Constantinoble i tipuanes. També es reposaran i reubicaran els bancs.

Les obres estan adjudicades a l’empresa Tebancat SL amb un pressupost de 97.272,15 € (IVA inclòs).