El darrer dia del mes de gener de 2023 ha registrat finalitzat amb 7.499 desocupats. Són 168 persones desocupades més que les que hi havia a finals de 2022 (+2,3% en termes relatius). 

 

FONT: Ajuntament de Mataró

Gener és un mes on habitualment es registra un augment de l’atur a Mataró, i el d’aquest 2023 ha estat l’increment més important des del 2015. En disset dels darrers dinou mesos de gener s’ha registrat un creixement de l’atur registrat, només en dos mesos de gener l’atur registrat es va reduir: al gener de 2007 i al de 2020.

Sense tenir en compte les dades de l’any passat, cal remuntar-se al mes de juliol de 2008 per trobar una xifra de desocupats registrats més baixa que la del passat mes de gener.

En la comparativa respecte el mes de gener de 2022, el descens de desocupats a Mataró és de -436 persones, xifra que en termes relatius es tradueix en un decrement d’un -5,5%. El Maresme registra una davallada més elevada que la de Mataró (-6,2%). A la província de Barcelona i a Catalunya es registra una davallada menys intensa que la de Mataró, d’un -3,6% i d’un -5,4%, respectivament. A l’Estat espanyol l’atur registrat presenta un descens interanual del -6,9%.

Pel que fa a la taxa d’atur registral de Mataró, aquesta queda situada en el 12,3%, i sense tenir en compte la taxa d’atur registrada en alguns mesos del 2022, cal retrocedir fins al mes de juliol de 2008 per trobar una taxa d’atur registral més baixa. Mataró és el tercer municipi de més de 50.000 habitants de la província de Barcelona amb la taxa d’atur més elevada, darrere de Manresa i Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa a la comarca, Mataró es troba entre les quatre poblacions amb una taxa d’atur més elevada, després de Pineda de Mar, Tordera i Calella, tot i que en el cas de Tordera, aquest mes de gener el nombre d’aturats ha disminuït.