El grup de Junts per Mataró demanarà, al Ple Municipal,  definir els mecanismes i procediments per tal d’establir les bases per la creació d’un Pacte d’Infraestructures de la ciutat de Mataró.

 

Junts proposa que a més de les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament, la creació d’aquest pacte es faci extensiva als principals sectors socials, econòmics, tècnics i institucionals.

Des de Junts per Mataró aposten per “construir el Mataró renovat, treballant amb independència dels cicles polítics”. Per aquest grup, “la ciutat que necessitem no es fa en quatre anys, cal un mínim de 10-15 anys. Pensar en tota mena d’infraestructures: espais verds, mobilitat, sanitàries, culturals… és prioritari”.

 

Text íntegre del Prec de Junts per Mataró:

El dilluns 02 de novembre 2020 podíem llegir a la web de l’Ajuntament: “… la Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat una moció perquè la ciutat disposi de les infraestructures de transport públic necessàries en el marc del Pla Director d’Infraestructures 2021-2030”. Seguia dient, entre altres prioritats: “… Per tot això, els grups municipals sotasignats, coincidim en que el Pla Director d’Infraestructures 2021-2030 ha d’incorporar les actuacions d’inversió en infraestructura de transport públic necessàries per a la nostra ciutat i pel conjunt del Maresme… Desenvolupar una línia de tren interior del Maresme, prioritzant el tram comprés entre Mataró i Barcelona… ha d’incloure la variant de Mataró, amb la construcció de tres noves estacions (Pla d’en Boet, Parc Central i Rocafonda-El Palau). A Mataró, aquesta actuació hauria de connectar amb la línia orbital, aconseguint una infraestructura ferroviària completa i integral més eficient i accessible, passant d’una única estació de tren actual a quatre estacions repartides per la ciutat, optimitzant d’aquesta manera la xarxa de transport públic col·lectiu per carretera, tant urbana com interurbana”. També, s’afirmava: “…Obrir el Front Marítim a la ciutat. A mig – llarg termini es proposa desplaçar la línia de tren cap a l’interior (Pla Orbital)…”.

El passat 03 d’octubre 2022, a la premsa local podíem llegir: “Ja no hi ha marxa enrere”. Així ha expressat la Secretària d’Estat de Transports i Mobilitat, el compromís de l’Estat amb la remodelació integral de l‘Estació de Mataró. Un projecte que respon al que l’Ajuntament havia plantejat al Ministeri i a ADIF, que ha de ser una realitat cap a l’any 2027 i que requerirà d’una inversió d’almenys 70 milions d’euros.”

Junts per Mataró, ens preguntem: Tenim clar quines són les infraestructures que necessita la ciutat? Tenim un full de ruta definit per construir el Mataró del futur? Tenim un timing pel seu desenvolupament? Hem repensat les infraestructures per definir un nou model de ciutat?… Cal fer front a aquest desgavell, com per exemple el de les infraestructures ferroviàries que hem exposat. No fer les coses bé i no tenir clar el model de ciutat, suposa en aquest cas hipotecar la mobilitat de la ciutat per molts anys.

Junts per Mataró, creu que les infraestructures són un dels factors per generar un territori cohesionat, sostenible i dinàmic. Cal planificar-les al servei de la justícia urbana, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de la ciutadania en tots els aspectes: socials , mediambientals, econòmics, … Per tal d’aconseguir una ciutat de tothom és indispensable una bona inversió i gestió de les infraestructures. Sabem, que moltes de les infraestructures que repercuteixen a la ciutat no depenen de l’Ajuntament. Però cal perseguir-les i lluitar-les on sigui. Són essencials pel progrés de la ciutat i el seu entorn.

L’objecte, del present prec és definir els mecanismes i procediments per tal d’establir les bases per la creació d’un Pacte d’infraestructures de la ciutat de Mataró entre tots els partits polítics representants de l’Ajuntament, a més fer-ho extensiu a tots els principals sectors tant socials, econòmics, tècnics i institucionals. Junts per Mataró, apostem per construir el Mataró renovat treballant amb independència dels cicles polítics. La ciutat que necessitem, no es fa en 4 anys, cal un mínim de 10/15 anys pel cap baix, hem de ser-ne conscients i responsables a l’hora de planificar-la. Pensar en tot tipus d’infraestructures: espais verds, mobilitat, sanitàries, culturals,.. és prioritari.

Els beneficis d’establir aquest Pacte d’infraestructures de la ciutat de Mataró, a grans trets podrien ser:  Defensar davant tercers les infraestructures escollides i promoure els acords necessaris per portar-les a terme; Optimitzar la coexistència dels diferents planejaments a la ciutat; Disposar d’una veu única davant els responsables de les infraestructures; Garantir la bona superposició de les mateixes; Garantir l’equilibri i el seu funcionament; Tenir una planificació harmònica de les infraestructures que serveixi per crear justícia urbana.

Junts per Mataró, creu que hi ha noves necessitats urbanes, tecnològiques, ambientals, socials i econòmiques que requereixen un nou enfocament. Les ciutats ja estan construïdes, ara toca millorar-les, raó principal de la presentació d’aquest prec.