El grup municipal de Junts per Mataró preguntarà al proper Ple Municipal sobre el cas de la veïna de Mataró que ha estat sancionada per empadronar fraudulentament a persones estrangeres.

 

El juntaires troben alarmant que una mateixa persona, en un espai relativament curt de temps, pugui, de manera reiterada, certificar empadronaments sense que, des de l’Ajuntament, es detecti aquesta anomalia. És per això que han presentat una pregunta per ser contestada al Ple Municipal d’aquest mes de febrer. En concret, volen saber si existeix un programari específic pel que respecta a la gestió del Padró Municipal mitjançant el qual es pugui establir un sistema de comprovació efectiu davant d’aquests supòsits i, pel que fa a la sanció imposada a la veïna, quin criteri s’ha seguit i si se n’ha derivat alguna responsabilitat penal.

 

Text íntegre de la pregunta:

Aquesta setmana hem tingut coneixement del cas de la veïna de la nostra ciutat que ha estat sancionada per empadronar fraudulentament a persones estrangeres. La dona va realitzar gairebé 50 empadronaments d’aquest tipus en els darrers tres anys, utilitzant diferents adreces on havia residit, com a llocs de residència ficticis de les persones d’origen estranger que acudien a ella com a via per solucionar el seu problema legal.

Per a la gestió del padró municipal es determina que totes les persones estan obligades a empadronar-se en el municipi de residència i els ajuntaments tenen l’obligació d’empadronar a tota persona que resideixi al municipi. La normativa permet que la persona que sol·licita empadronar-se si no presenta cap document de propietat, lloguer o permís del propietari o habitant legal, pugui igualment empadronar-se si l’ajuntament constata amb visites al domicili que efectivament viu en lloc que consta en la seva sol·licitud.

Davant d’aquest cas, trobem alarmant que una mateixa persona en un espai relativament curt en el temps pugui, de manera reiterada, certificar empadronaments sense que, des de l’Ajuntament, es detecti aquesta anomalia.

És per això que fem les següents preguntes:

  • Existeix un programari específic pel que respecta a la gestió del padró municipal mitjançant el qual es pugui establir un sistema de comprovació efectiu davant d’aquests supòsits?
  • Pel que fa a la sanció imposada a la veïna, segons s’informa de 5.000€, quin criteri s’ha seguit? Se n’ha derivat alguna responsabilitat penal?