El nou equipament cívic de la ronda Alfons X el Savi, té una sala polivalent que acollirà activitats adscrites al Centre Cívic Rocafonda-El Palau. A la pista s’ha instal·lat nou enllumenat i s’ha fet de nou el marcatge de l’àrea de joc.

 

El proper diumenge 29 de gener està prevista la inauguració de l’Espai Polivalent Rocafonda-El Palau-Escorxador (plaça de Tirant lo Blanc,2), un nou equipament cívic que donarà servei a aquest sector de la ciutat, i de la millora de la Pista Poliesportiva Municipal del Palau (carrer de Bombers Madern i Clariana, 2).

Les obres han consistit en la reforma de l’antic mòdul de vestidors, que estaven en desús, i l’ampliació de l’equipament amb un nou volum. A l’edifici reformat se situa el vestíbul d’accés, els lavabos i vestidor, el magatzem, la sala tècnica d’instal·lacions, un despatx i un lavabo públic que tindrà accés independent de l’equipament. S’ha millorat l’aïllament i la impermeabilització, fent una nova distribució interior i col·locant nous tancaments i accessos.

La part d’ampliació es destina a sala polivalent (92,83 m² útils). Té una façana formada per panells prefabricats de fusta, amb coberta de xapa d’acer galvanitzat. En total, el nou equipament té  una superfície construïda de 157,86 m², i una superfície útil de 136,67 m².

També s’ha millorat la pista poliesportiva, que no compleix amb les mides reglamentàries, amb el nou marcatge de l’àrea de joc, l’arranjament de la xarxa de protecció i un nou enllumenat amb 8 projectors LED de 150 W de potència.

Els treballs es van iniciar al desembre de 2019 però van quedar aturats al 2020, primer per la Covid-19 i més tard per la resolució del contracte amb la primera empresa adjudicatària de la reforma per incompliment. Les obres es van reprendre a principis de juliol de 2022 i es van donar per finalitzades a final d’any. El cost total de les actuacions ha estat 337.461,21 € (IVA inclòs), entre l’import certificat a la primer empresa (Civil Stone S.L., 140.033,99 €), i els treballs que ha finalitzat per encàrrec municipal Catalana de Treballs i Obres SL (197.427,22 €).

L’equipament passarà a tenir ús cívic i funcionarà de manera adscrita al Centre Cívic Rocafonda-El Palau. D’aquesta manera, la nova sala polivalent podrà acollir cursos de ball, assajos musicals o classes programades d’activitat física, entre altres usos. D’aquesta manera es dona resposta a reivindicacions de les associacions de veïns de la zona.