L’Ajuntament de Mataró té previst incorporar sis persones que faran tasques d’informació, administració i peonatge pel nou programa d’ocupació i formació per a persones del col·lectiu Trans.

El programa d’ocupació té l’objectiu de formar i facilitar experiència laboral a persones d’aquest col·lectiu que estan en situació d’atur, donades les dificultats afegides o especials amb que es troben a l’hora de buscar feina. El contracte de treball tindrà una durada de 12 mesos i serà del 100% de la jornada laboral.

Les 6 persones, que està previst contractar, tindran l’oportunitat de millorar la seva ocupabilitat a través de l’adquisició d’experiència i de millores competencials. El programa també permet treballar dificultats específiques amb les que es puguin trobar les persones d’aquest col·lectiu tant a l’hora de buscar feina com de mantenir-la en el mercat laboral ordinari. A més de l’acompanyament de les persones contractades es contempla també  el suport als serveis acollidors de manera que es duran a terme accions de formació de caràcter transversal en mediació i resolució de conflictes i d’intel·ligència emocional a l’empresa i gestió de qualitat.

Les sis persones contractades treballaran en projectes per millorar el manteniment de l’espai públic i dels equipaments, així com de l’espai verd de la ciutat; reforçaran l’atenció a la ciutadania i la gestió administrativa de diferents serveis i equipaments municipals.

Les persones que vulguin accedir a aquest programa han d’estar en situació d’atur i inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO). L’acreditació de la condició de persona Trans s’ha de fer mitjançant la presentació d’una Declaració Responsable de la persona participant. El programa de treball i formació: Línia Trans està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.