La Junta de Portaveus, celebrada el passat dia 9 de gener, va aprovar per unanimitat una Declaració Institucional presentada per ERC referent al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.

El text íntegre de la proposta és el següent:

“Trenta anys després de la guerra dels Balcans, Europa torna a ser un continent en guerra. L’agressió armada russa contra Ucraïna, que se suma a altres conflictes armats en altres regions, fa més necessari que mai reivindicar la pau i els drets fonamentals com a eixos vertebradors de les polítiques públiques nacionals i internacionals. Valors als quals cal afegir el de la solidaritat a les persones que migren en tot el mon com a conseqüència dels conflictes i empitjorament de les condicions de vida.

En els darrers anys, els municipis, com a administració més propera a la ciutadania, s’han constituït en actors de les polítiques de pau i drets humans. En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que se succeeixen arreu del món, diversos municipis catalanes van organitzar, per novè any consecutiu, amb el suport d’entitats de la societat civil i d’institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.

Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors de drets humans: persones i associacions civils que promouen i protegeixen els drets i les llibertats fonamentals posant, moltes vegades, en perill la seva vida i llibertat; particularment el dret a la pau, els drets de les persones migrades i refugiades, el dret a la terra i al medi ambient, els drets civils i polítics, així com els drets de grups en situació d’especial indefensió com les dones i el col·lectiu LGTBI.

Després dels dos anys de la pandèmia covid-19, en què han crescut les vulnerabilitats socials, és més important que mai protegir les persones que ens protegeixen. És per això que un any més donem suport al projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans i:

  1. Reivindiquem la vigència i el ple respecte del dret a la pau i el dret de les persones que defensen la pau i els drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces.
  2. Reivindiquem igualment el ple respecte dels drets fonamentals de les persones refugiades, amb particular cura pel que fa als drets de les dones i els infants, en tots els estadis de la migració; des de llur sortida del país fins el seu assentament definitiu o, si així ho volen, el retorn segur al seu lloc d’origen.
  3. Recordem i ens comprometem a visibilitzar la situació d’especial risc que viuen les persones i comunitats que defensen el medi ambient i la terra, així com les que defensen els drets de les dones, de les persones LGTBIQ i de les persones migrants i refugiades.
  4. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur persecució per part de governs autoritaris, però també de governs democràtics, empreses, grups armats i altres actors.
  5. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la pandèmia covid-19, que viuen determinades minories i determinats col·lectius i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets.
  6. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores de drets humans, tant a escala local com internacional.
  7. Recordem, donem suport i reivindiquem l’alliberament de les persones defensores dels drets humans injustament empresonades únicament per dur a terme la seva tasca.
  8. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la reflexió i el debat, reconeixent la importància de l’educació a casa nostra, especialment entre el jovent.
  9. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir, enfortir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores dels drets humans a escala nacional i internacional”.