El projecte modificat té un pressupost de 3.448.748 milions d’euros que es finançaran amb contribucions especials dels propietaris de les finques (90 %) i amb una aportació de l’Ajuntament (10 %).

 

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte modificat d’implantació de la xarxa de clavegueram de la urbanització de Les Sureres. Les obres previstes consisteixen en la construcció de la xarxa de clavegueram, ja que la urbanització mai n’ha tingut i les finques utilitzen fosses sèptiques. Al 2020 es van recepcionar els vials per poder dur a terme el projecte i resoldre la problemàtica. S’instal·laran col·lectors de 400 mm de PVC i es renovaran el paviment i serveis que resultin afectats per les obres.

A l’octubre de 2021 el Ple havia aprovat definitivament el projecte per un import de 3.307.561 milions (IVA inclòs), però ha estat necessari modificar-lo per incloure tres finques que no havien estat contemplades inicialment, i per fer una actualització de preus.

Es contempla que els propietaris de les finques assumeixin el 90 % del cost final i l’Ajuntament el 10 % restant (a banda de la part que li correspongui com a propietari de les finques que són municipals). La previsió és que les obres puguin començar al darrer trimestre de 2024, ja que abans cal fer la tramitació del projecte i de l’expedient de les contribucions especials, la contractació, licitació i adjudicació dels treballs. Els treballs tindran un termini d’execució de 12 mesos. L’Ajuntament preveu dividir les contribucions especials que hagin d’assumir els veïns en dos pagaments, a l’inici i al final de les obres, i també contempla la possibilitat de fraccionar cada quota fins a 5 anys amb interessos.