El Consorci de Residus del Maresme es resitúa i queda integrat dins de Maresme Circular amb l’objectiu de promoure l’economia circular a la comarca. Entre les iniciatives hi ha la creació d’un circuit de reaprofitament alimentari i un conjunt de Biblioteques de les Coses en centres educatius.

 

El Consorci de Residus del Maresme passa a ser una entitat que no només gestiona els residus que es generen a la comarca, sinó que també treballa per influir en la prevenció d’aquests.

Es tracta de repensar el model de producció i consum. L’economia circular, de fet, consisteix en entendre els residus com a nous recursos i a mantenir aquests en funcionament durant més temps, de forma que puguem evitar l’esgotament de les matèries primeres.

En aquest sentit, fa cinc anys, el Consorci de Residus del Maresme va fer un canvi en el seu pla estratègic per incorporar una proposta de valor que permetés el desenvolupament i aplicació del concepte d’economia circular al territori. Maresme Circular neix d’aquest canvi estratègic i se situa com l’agent transformador de la gestió dels residus a la comarca.

D’aquesta manera, Maresme Circular és el projecte paraigües que integra per una banda el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme amb el que el Consorci seguirà gestionant els residus del Maresme i del Vallès Oriental; però també integrarà altres iniciatives, com el Parc Circular Mataró-Maresme, un circuit de reaprofitament d’excedents alimentaris i Biblioteques de les Coses, entre d’altres.

 

Parc Circular Mataró-Maresme

Un dels bucs insígnia de Maresme Circular és el Parc Circular Mataró-Maresme. Es tracta d’un projecte pioner a Europa que neix amb la voluntat de promoure la reparació i reutilització de materials i productes per reduir la generació de residus. La particularitat del Parc està en que unificarà en un mateix espai les iniciatives empresarials amb serveis per a la ciutadania, com serveis d’assessorament per l’autoreparació en diferents àmbits (informàtica, aparells electrònics, mobiliari, bicicletes, etc.), una botiga de segona mà, horts comunitaris i una biblioteca de les coses, entre d’altres.

El procés de construcció del Parc està aturat, a causa de la troballa de restes arqueològiques de la part agrícola d’una vila romana. Actualment, s’estan portant a terme les intervencions necessàries per protegir aquestes troballes.

En el marc de Maresme Circular, una de les grans propostes que ja està en marxa és el primer Pla de Prevenció de Residus Municipals del Maresme, que té com a objectiu reduir un 26,4% la generació de residus a la comarca de cara el 2027, respecte l’any 2010. Amb una sèrie d’actuacions es vol passar de la mitjana de generació de residus d’1,72 kg/habitant i dia de l’any 2010 a l’1,26 kg/habitant i dia el 2027.