Es tracta de tres vehicles que s’utilitzaran per a tasques de manteniment de jardineria, treballs de pintura i neteja de grafits i reg de jardineres, a més de dos turismes i una motocicleta per a desplaçaments.

 

Durant el 2022 l’Ajuntament ha adquirit sis nous vehicles elèctrics per renovar la flota destinada al Servei d’Espais Públics, que engloba serveis municipals com el manteniment de jardineria, infraestructures i carrers, enllumenat públic o les tasques realitzades per la brigada municipal. Les noves adquisicions substituiran els vehicles més antics que funcionin amb combustibles fòssils, i s’han comprat tenint en compte les necessitats actuals dels diferents serveis municipals.

Els darrers vehicles elèctrics són un camió que es dedica de manera fixa al manteniment del Parc Central, i, per tant, contribuirà a eliminar fums i emissions d’aquesta zona verda; un vehicle per a tasques de pintura amb l’equipament d’una llança d’aigua a pressió per netejar superfícies i eliminar grafits de les parets; i un petit camió cuba per al reg de jardineres. També s’han comprat aquest any dos turismes i un a motocicleta per desplaçaments i tasques d’inspecció. L’adquisició d’aquests sis vehicles ha tingut un cost de 175.786,31 €.

La renovació de la flota municipal amb vehicles elèctrics o híbrids, tant pel que fa als vehicles dels diferents serveis destinats a tasques de manteniment i inspecció, com respecte als autobusos de Mataró Bus i la flota de la Policia Local, correspon a l’aposta per les energies renovables i la sostenibilitat.