Durant el 2023 s’adquiriran 3 nous vehicles, se seguirà apostant per la incorporació de dones a la plantilla i es preveu que el nombre de viatgers segueixi augmentant.

 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar aquesta setmana prorrogar el contracte del Mataró Bus a l’actual concessionària, l’empresa Avanza Movilidad Integral, SL (abans CTSA), fins al 31 de desembre de 2023. L’actual contracte data de 2009 i era inicialment per a cinc anys, però establia la possibilitat de pròrrogues fins arribar com a màxim a una durada total de 15 anys. Durant el 2023 es treballarà per preparar els plecs i procedir a la nova contractació del servei.

L’actual concessionària ha ofert com a millora per a la pròrroga promoure una nova formació a 6 dones més que, un cop obtingut el carnet de conduir D i el Certificat d’Aptitud Professional, s’aniran incorporant a la seva plantilla com a conductores per cobrir vacants, com ja es va fer aquest any. També preveu posar en marxa una aplicació per optimitzar el funcionament dels vehicles híbrids i que circulin durant el major temps possible utilitzant el motor elèctric.

El pressupost del servei de transport urbà per al 2023 puja a 8,3 milions, dels quals 4.750.510 € és l’aportació municipal prevista per cobrir despeses. Es contempla la compra de 3 nous vehicles i seguir incrementant el nombre de viatgers un 15 % més respecte aquest any, quan ja s’han començat a recuperar xifres similars al 2019.

El Ple municipal també va aprovar ahir la liquidació provisional dels comptes de Mataró Bus corresponents al 2022. En acabar l’any es preveu que el servei haurà costat 8 milions d’euros, dels quals l’aportació municipal pujarà a 5,2 milions d’euros.

Per últim, el Ple també va aprovar la liquidació definitiva de 2021. En aquest cas, la concessionària haurà de reintegrar a l’Ajuntament 46.238,15 €.