Aigües de Mataró ha iniciat les obres de renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram del carrer d’Antoni Cuyàs i Sampere, al barri de Peramàs, prèvies a la reurbanització d’aquest vial.

 

La intervenció es fa seguint els criteris del Pla Director de l’Aigua i renovació del Clavegueram de Mataró, amb l’objectiu de resoldre les deficiències detectades.

Respecte a la xarxa d’abastament d’aigua potable se substituiran les canonades actuals per 170 metres de tubs de polietilè de diàmetre de 90 mm, així com les descàrregues i les vàlvules de maniobra necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa. Per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei s’instal·laran canonades provisionals per garantir l’abastament d’aigua potable mentre es realitzen les tasques de retirada de l’antiga canonada i la instal·lació de la nova.

En l’obra de la xarxa de clavegueram es preveu la construcció de 100 metres de tubs de PVC de 400 mm de diàmetre. Els claveguerons i connexions dels embornals també es faran amb tub de PVC, i es preveu la construcció de dos pous de registre.

Durant les obres s’afectarà el trànsit de vianants a les voreres i la circulació i estacionament de vehicles. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís. Les obres es realitzaran per trams per provocar les mínimes molèsties possibles.

Aigües de Mataró ha adjudicat l’obra civil a l’empresa García Cano e Hijos, SA per un import de 150.043,89 € (IVA inclòs) i l’obra mecànica la duu a terme la mateixa companyia amb un pressupost de  25.250,06 (IVA inclòs).

Es preveu que l’obra de les xarxes d’aigua potable i sanejament hagi finalitzat al febrer. Posteriorment es faran els treballs de reurbanització, adjudicats per l’Ajuntament a l’UTE construccions Deumal SA i Vialitat i Serveis SLU en el marc de les actuacions del Pla de millora de paviments (més de 50 actuacions a tot Mataró amb un cost de prop de 2,3 milions).