Prop de 140 persones voluntàries, acompanyades per personal tècnic de Benestar Social, d’altres serveis municipals i Creu Roja, han recorregut tots els carrers de la ciutat per fer el recompte de persones sense llar.

 

S’han detectat 86 persones que dormen al ras a Mataró i ara cal treballar aquesta situació cas a cas i poder elaborar el pla local per a l’abordatge del sensellarisme que ha d’anar en la línia de la proposta de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme i eradicar-lo.

Entre el dimecres 23 de novembre i el dijous 24 de novembre s’ha portat a terme el recompte de les persones en situació de sense sostre que pernocten als carrers de Mataró. El dispositiu de la nit del 23 de novembre estava format per prop de 140 persones voluntàries, personal tècnic de Benestar Social i d’altres serveis municipals i Creu Roja.

La ciutat de Mataró es va dividir en 22 sectors que es van recórrer a partir de les 11 de la nit. A les zones més allunyades del nucli urbà i en punts de més difícil accés hi han anat equips de Benestar Social acompanyats  per la Policia Local de Mataró i al migdia s’han fet enquestes a les persones usuàries del menjador de Sant Joaquim per a persones que passen per diferents situacions de vulnerabilitat.

Després d’aquestes jornades de treball s’han detectat 86 persones sense llar i amb aquest anàlisi es podrà treballar per a l’elaboració d’un pla local per a l’abordatge del sensellarisme que ha d’anar en la línia de la proposta de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme i eradicar-lo.

Els objectius d’aquesta actuació són obtenir un major coneixement del volum i les característiques de la població en situació de sense sostre i compartir-ho amb els agents socials implicats per millorar la intervenció així com sensibilitzar la ciutadania sobre el tema de l’exclusió social i prendre consciència d’un problema que acostuma a passar desapercebut.

A la ciutat de Mataró es compten amb diversos recursos per abordar la situació de les persones que es troben en aquesta situació d’extrema pobresa i que van enfocades en cobrir, en primer lloc, les necessitats bàsiques d’alimentació i allotjament i, en segon lloc, en poder treballar en el projecte de vida de cadascuna de les persones i millorar-la.

El Centre d’Acollida Municipal, ubicat a Can Soleret, és un dels recursos d’urgència que compta la ciutat així com el menjador Sant Joaquim. També hi ha el Club Social Andana, un recurs diürn que ofereix un àpat al migdia, i servei de dutxa i bugaderia _és el servei de primeres atencions ubicat al mateix centre d’acollida_ a 30 persones setmanalment i un seguit d’activitats destinades a generar vincle. També hi ha els recursos de Càritas Interparroquial com, per exemple, el rober.