S’han registrat 1.649 vots i els projectes escollits suposaran una inversió d’1.470.317,73 euros del milió i mig que Mataró destina a aquest pocrés participatiu.

 

La votació dels Pressupostos participatius s’ha realitzat per decidir en quines de les divuit propostes  finalistes s’invertiran 1,5 milions d’euros del pressupost municipal per als anys 2023 i 2024.

Les votacions s’han fet en dues fases: una primera des del 19 d’octubre fins al 9 de novembre,  i  un termini complementari per a les votacions online que es va obrir  del 14 al 16 de novembre després que el Grup Municipal d’ERC denunciés les dificultats a la plataforma Decidim en el procés de registre necessari previ a fer la votació.

Al llarg de tot el procés s’han recollit 1.649 vots emesos per la ciutadania empadronada a Mataró major de 16 anys. La votació s’ha dut a terme tant de manera online a la Plataforma Decidim com en els diferents punts d’informació i votació presencials habilitats arreu de la ciutat. En el primer període de votacions es van recollir 1.515 vots, mentre que en el complementari es van sumar 134 vots online més.

Els projectes més votats que han pogut entrar en la selecció final sense superar el total d’1.500.000 € són els següents:

Aparcaments gratuïts (200.000 euros)

Habilitar espais disponibles com aparcaments gratuïts a diferents zones de Mataró, prioritàriament al centre i nord de la ciutat. També es proposa l’adequació de 33 places d’aparcament de vehicles en superfície amb anivellament del terra, enllumenat i marcatge de places.

Passos de vianants intel·ligents (70.317,73 euros)

Instal·lació de passos de vianants, formats per plaques lumíniques interconnectades entre si que s’activen amb un sistema de control de presència de persones.

Adaptar les escoles al canvi climàtic (750.000 euros)

Transformar les escoles en espais de refugi climàtic implementant solucions com zones d’ombra, vegetació o fonts d’aigua, per combatre la calor als patis.

Instal·lació d’horts urbans (350.000 euros)

Entre els carrers de l’Estadi i el de Mare de Déu de la Cisa es farà un tancat perimetral,    instal·lació d’una xarxa d’aigua per al reg, delimitació de parcel·les i instal·lació d’un WC automàtic.

Millores al Parc del Turó de Cerdanyola (100.000 euros)

Arranjament dels accessos i millora dels recorreguts, el mobiliari, les tanques i la senyalització.

La suma d’aquests cinc projectes ascendeix a 1.470.317,73 euros. La Comissió Especial d’Organització es reunirà properament per valorar el procés d’aquesta edició dels Pressupostos participatius i decidir consensuadament el destí del romanent de 29.682,27 €.