TubVerd, la xarxa d’energia sostenible d’Aigües de Mataró, ha estat premiada a la IV edició dels premis BASF a la Millor Pràctica d’Economia Circular a Espanya.

 

Els IV premis BASF a la millor pràctica d’Economia Circular a Espanya volen ser un reconeixement als projectes més innovadors en aquesta matèria. Convocats pel grup BASF, el Club de Excelencia en Sostenibilidad i la col·laboració de EFE Verde com a “media partner”, volen reconèixer aquells projectes o investigacions que, basats en l’economia circular, contribueixin de manera substancial al desenvolupament de la competitivitat empresarial posant el focus en la sostenibilitat ambiental i social.

A l’edició d’enguany s’hi han presentat més de 100 candidatures. Altres premiats en aquesta edició han estat Heineken, SIGNUS, Circoolar, Unidad Editorial-Expansión i la Universidad Francisco de Vitoria.

TubVerd és la xarxa urbana de distribució de calor i fred de Mataró. Aprofita l’energia sobrant que generen infraestructures existents a la ciutat, com l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró, i el vapor procedent de la fracció resta de les escombraries del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per generar energia. TubVerd substitueix el consum de combustibles fòssils, com ara els derivats del petroli o el gas natural, per proveir d’aigua calenta sanitària i climatització a tota la xarxa, convertint-se en una solució energètica respectuosa amb el medi ambient i que minimitza les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Raquel Compta, gerent d’Aigües de Mataró, va ser l’encarregada de recollir el premi en un acte celebrat a Madrid,  dijous 10 de novembre.