Les trobades que van començar el 17 d’octubre i que es faran tots els dilluns fins al desembre van dirigides a un grup estable format per membres de 25 comunitats de veïns, la majoria d’edificis situats a Cerdanyola.

El grup està format per veïns, veïnes, presidents i representants de 25 comunitats de veïns, 23 de les quals són del barri de Cerdanyola. Aquest grup es reuneix tots els dilluns a l’Espai Gatassa on reben formació específica i informació sobre aspectes relacionats amb la rehabilitació. La selecció dels edificis s’ha fet a través del Programa de Suport a les Comunitats de Veïns que treballa amb la finalitat d’actuar sobre la diversitat de problemàtiques que es produeixen dins de les comunitats de veïns, agreujades per la situació socioeconòmica, i que es traslladen a l’espai públic i a l’entorn.

En les primeres dues sessions, s’ha fet formació en humitats als edificis (baixants, goteres, zones comunitàries) i s’ha donat informació sobre els ajuts dels fons Next Generation. El personal tècnic ha presentat estratègies de rehabilitació dels edificis que poden i han de fer els veïns centrant-se sobretot en la necessitat que totes les comunitats disposin dels Informes d’Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).

A banda de ser un espai on es dona informació i es posa a disposició els recursos existents, aquestes reunions també són un punt de trobada entre els representants d’aquestes comunitats de veïns per compartir inquietuds i problemàtiques a resoldre. A més d’aquestes primeres sessions relacionades amb la rehabilitació dels habitatges, també hi haurà trobades amb altres serveis de l’Ajuntament com la Policia Local i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) per abordar temes com la seguretat i el consum de subministraments bàsics com la llum i el gas, entre d’altres.