El Maresme ha acollit més de la meitat de les pernoctacions de l’entorn de Barcelona aquest estiu. Prop de 700.000 viatgers han triat un establiment de la comarca.

 

El Maresme ha registrat el 51,3% de les pernoctacions de les comarques barcelonines que rodegen la ciutat comtal, segons el Balanç d’Estiu de l’Activitat turística a l’Entorn de Barcelona elaborat pel LabTurisme de la Diputació de Barcelona. S’han comptabilitzat uns 3 milions de pernoctacions, un 37,9% més que l’any passat. Ha estat la comarca de la província de Barcelona, sense comptar el Barcelonès, que més turistes ha acollit, gairebé 700.000 (42,7%) durant els mesos de juliol i agost, el que representa un 21,1% més que l’any 2021.

L’estada mitjana dels turistes ha estat per sobre de les 4 nits, un 13,9% més que l’any passat. La taxa d’ocupació dels allotjaments ha estat pel damunt del 80%, fregant l’ocupació plena en alguns moments.

Els hotels maresmencs han acollit prop de 475.000 viatgers, un 17,9% més que el 2021 i un 27,3% més que l’any 2019, previ a la pandèmia. Les pernoctacions s’han situat vora els 2 milions, superant l’any anterior en un 45,5% i només un 6,5% menys que el 2019. L’ocupació ha estat un 25% més elevada que el 2021 i els turistes han passat una mitjana de 4 nits, un 23,4% més. El preu mitjà de comercialització d’una habitació ha superat els 100 euros.

Pel que fa als càmpings de la comarca, l’ocupació ha sobrepassat en un 18,7% la de 2021 i en un 6,8% la de 2019. Han acollit prop de 220.000 turistes, el que representa un 28,9% més que l’any passat i un 34,6% més que abans de la pandèmia. S’han registrat més d’un milió de pernoctacions, superant les comptabilitzades tant l’any 2021 (+26,9%) com les de 2019 (+3,1%). Els viatgers s’hi han allotjat una mitjana de 5 nits i el preu mitjà de comercialització d’una parcel·la ha estat de prop de 30 euros.

El turisme rural, amb menys oferta al Maresme, ha allotjat un miler de turistes, una xifra molt més elevada que abans de la pandèmia (+84,6%) i que l’any passat (+41,6%). En total, s’han comptabilitzat unes 4.000 pernoctacions, un 49,2% més que el 2021 i un 29,3% més que el 2019, i la mitjana de nits que hi han passat els turistes ha estat de 4. La taxa d’ocupació ha estat més alta que l’any passat (+17,4%) i també que l’any previ a la crisi de la COVID-19 (+11,5%) i el preu mitjà de comercialització d’una habitació ha rondat els 100 euros.

En relació al perfil del viatger, el 50,8% procedien de països exteriors, majoritàriament de França, Alemanya, Gran Bretanya, Holanda, Bèlgica, Itàlia, Estats Units i Canadà. El nombre de viatgers estrangers es recupera notablement, però encara està lleugerament per sota dels números del 2019. El 49,2% provenien del mercat domèstic, sobretot de Catalunya.