El passat dimarts dia 18 d’octubre, es va celebrar el primer ple extraordinari de la legislatura a l’Ajuntament de Mataró, a demanda d’Esquerra Republicana. Es va debatre sobre la gestió de l’episodi dels aiguats que va viure Mataró el dia 16 de setembre i l’actualització i revisió dels plans d’emergència de l’Ajuntament.

La situació creada per aquelles pluges van ocasionar nombrosos desperfectes, algun ferit i situacions de risc potencial importants. Cal destacar, que durant el període d’alerta i l’immediatament posterior, la Policia Local, Bombers de la Generalitat, serveis sanitaris, Mossos d’Esquadra i membres de la brigada van treballar de valent i van demostrar una enorme capacitat tècnica i professional que va atenuar les conseqüències de l’aiguat.

Els plens extraordinaris es poden convocar si hi ha una quarta part dels regidors del consistori que ho sol·liciten i són una eina a la seva disposició que els permet convocar un ple al marge de la voluntat de l’alcalde de Mataró, que és qui ordinàriament els convoca. La sol·licitud i convocatòria d’un ple extraordinari ha de ser motivada i serveix per tractar assumptes d’especial rellevància o excepcionalitat del municipi.

En aquest cas, des d’Esquerra Republicana vàrem considerar que l’excepcionalitat de les pluges, les accions preses pel govern i la possibilitat de millora en moltes d’aquestes actuacions, motivaven la sol·licitud d’aquest ple. Amb la celebració d’aquesta sessió extraordinària, es podria debatre amb màxima transparència del que va passar i traslladar a la ciutadania la voluntat de posar en marxa les mesures correctores adients per evitar situacions semblants o més greus de les que van ocórrer.

Aquest punt de vista no va ser compartit pel govern municipal i ens van fer arribar que no consideraven necessari ni convenient la convocatòria d’aquest ple extraordinari. Fins i tot ens van arribar a convidar a retirar la proposta i anul·lar la convocatòria del ple extraordinari. Per un exercici de democràcia, per evitar la por al debat i per transparència amb la ciutadania no vam acceptar.

Certament, la convocatòria d’aquest ple augmenta el control i fiscalització del govern, però perquè van mostrar aquesta resistència a debatre públicament sobre aquest assumpte?

La convocatòria de tots els plens ordinaris i també els extraordinaris es fonamenta en la necessitat de garantir els drets de participació política dels representants locals i la ciutadania i està regulada al reglament orgànic municipal. No s’ha de produir cap resistència ni pressió que atempti contra aquest dret, més enllà de la discrepància política. El govern ha d’estar sotmès al control i fiscalització de la ciutadania i percebre amb incomoditat o fins i tot com una agressió política l’exigència d’aquests drets, posa de manifest una rigidesa, incapacitat d’acceptar crítiques i escoltar millores que no és desitjable al govern de la ciutat.

Els regidors, en benefici de la ciutadania, hem de preservar els nostres drets i l’Ajuntament ha de treballar també per promoure la participació i transparència de l’acció de govern.

.

Joaquim Camprubí

Regidor Grup Municipal d’ERC-MES a l’Ajuntament de Mataró