La companyia Aigües de Mataró, inicia les obres de rehabilitació del repartidor d’aigües de la Mina Trinxeria, situada al carrer del Bisbe Francesc de Paula Mas, que ocasionalment es podrà obrir al públic per ser visitat.

 

Emmarcat en la commemoració del seu Centenari, Aigües de Mataró (AMSA), ha començat la rehabilitació d’aquest espai, tant del repartidor com l’espai exterior on s’ubica, per posar a l’abast de la ciutadania aquesta peça històrica, facilitar la seva visita i donar a conèixer el funcionament dels sistemes de distribució de l’aigua a la ciutat. El sistema de repartiment d’aigua a través de mines va ser habitual, des de finals del segle XVIII fins a principis del segle XX.

La Mina Trinxeria s’encarregava de dotar de la quantitat d’aigua assignada a les finques dels entorns. L’aigua era mesurada amb plomes, una unitat antiga de mesurament dels cabals d’aigua.

L’espai que es rehabilitarà inclou una construcció d’estil modernista que forma part del patrimoni històric de la ciutat. Es tracta de la caseta del repartidor, una petita construcció amb una coberta de volta apuntada de rajola vermella on se situa el repartidor pròpiament dit. A partir de l’aigua provinent de la mina i que es canalitzava a través d’aquest edifici, es feia la distribució entre els respectius propietaris, en proporció a la  mesura que tenien contractada. A l’estructura, s’hi poden veure les diferents caixes d’aforament, amb tantes plomeres contractades com aigua venuda en propietat “preferent” hi havia. El repartidor també disposava d’una sobreeixida a la canal de reg.

El projecte contempla la restauració de l’espai tot respectant els elements originals i una modificació de la façana exterior que dona al carrer del Bisbe Francesc de Paula Mas, per permetre la visibilitat de la construcció de la caseta i els seus elements des de l’exterior.

Les obres de rehabilitació tenen un cost de 52.688,86 € iva inclòs, han estat adjudicades a Rehatec obres i restauracions, SAL i tenen una durada prevista de 8 setmanes.