El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Mataró aposta per una millora del sistema de recollida de residus a la ciutat i assenyala que això pot redundar en un benefici per a tots els ciutadans”.

 

Ciutadans, encapçalat per Cristina Sancho a l’Ajuntament de Mataró. ha presentat en el ple del mes de setembre un prec instant el govern municipal a “la instal·lació de contenidors accessibles per a facilitar la labor diària de persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra mena de discapacitat i que, en un termini raonable, tots els contenidors estiguin adaptats a tota la població amb necessitats especials”.

El regidor de Ciutadans, José Molero, ha explicat que “creiem necessari eliminar la barrera amb la qual es troben ciutadans amb alguna mena de discapacitat, però també persones d’avançada edat o en altres circumstàncies de malaltia transitòria que els impedeixen l’ús fàcil dels contenidors ja que les boques dels mateixos són inassolibles per a les persones en cadira de rodes, o comporten dificultats evidents d’obertura”.

Per acabar, Molero ha instat al govern municipal a accelerar el màxim possible la instal·lació d’aquests nous contenidors accessibles.

En el seu torn, el govern municipal, va acceptar el prec del grup municipal de Ciutadans, fent notar que la llei actual, posterior al contracte vigent, obliga a fer-ho. El compromís municipal va ser d’iniciar un temps de proa de nous contenidors.