Els treballs van començar la setmana passada i duraran 4 mesos. L’espai quedarà tancat i disposarà d’elements d’agility, una font i mobiliari urbà. L’Ajuntament té previst iniciar pròximament nous projectes per crear més espais d’esbarjo per a gossos.

La nova àrea recreativa s’implanta a l’espai pavimentat de sauló de la plaça de Sant Simó. Es retiraran els elements i el mobiliari existent, es col·locarà nou mobiliari urbà, una nova font que permetrà el doble ús per a les persones i els animals, i elements d’agility per als gossos.

S’implantarà un tancament perimetral d’acer galvanitzat, d’1,65 m i amb doble porta per frenar els animals i evitar que surtin massa ràpid al carrer. Es mantindrà la vegetació actual i els arbres, reubicant la prunera existent dins la mateixa àrea.

També s’ha previst la renovació i millora del sistema d’enllumenat existent per disposar d’una il·luminació òptima a tota la zona. Així mateix, s’instal·larà una nova xarxa de reg per aspersió per minimitzar les olors i la pols generada per l’ús de l’espai, i així garantir un bon manteniment a banda de les neteges i desinfeccions que es programin de forma periòdica.

Per altra banda, per tal de facilitar l’accessibilitat i millorar la seguretat dels vianants, tant a l’espai per a gossos com a la mateixa Ermita de Sant Simó, s’ampliarà la vorera nord del Camí Ral de davant de l’ermita. Aquesta actuació, que suposarà reduir un carril de circulació en aquest tram, enllaça amb la nova rotonda de l’N-II. La intervenció també permetrà guanyar tres noves places d’estacionament.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa Catalana de Treballs i Obres SL amb un pressupost de 188.948,76 € IVA inclòs.