El Ple celebrat ahir, 8 de setembre, va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana -MES per oferir una línia d’ajuts al comerç per adaptar-se als requeriments del decrets d’estalvi energètic.

El text íntegre de la proposta és el següent:

A començaments d’agost, i en línia amb els objectius de la UE per a reduir el consum de gas a Europa fins a un 7% durant els mesos que venen, el Govern de l’Estat Espanyol va aprovar un pla d’estalvi energètic que inclou també part del sector privat (per ara només empreses).

La idea del Govern de l’Estat Espanyol és la de reduir el consum de gas i augmentar les reserves de combustible cara a un hivern incert en aquest sentit.

Algunes de les mesures es refereixen a la regulació dels termòstats (27º C a l’estiu i 19ºC a l’hivern), que serà obligatòria no només als  edificis de l’administració pública, sinó també a bancs, oficines, estacions, aeroports, centres comercials, bars, restaurants o cafeteries.

Altres fan referència a la il·luminació, instant les botigues a tancar els llums dels aparadors a partir de les 22:00 h. La mateixa disposició aplica també a edificis públics i inclús a monuments.

I també a les portes dels establiments, com ara centres comercials, botigues, hotels, bancs, etc. En aquest cas, el decret d’estalvi energètic dona un termini fins el 30 de setembre per habilitar sistemes que mantinguin les portes normalment tancades, evitant així la pèrdua de calor – o fred – de l’espai.

Tot això representa un esforç enorme pel sector del comerç urbà en el seu trànsit de reconversió del sector cap a un model més sostenible i energèticament eficient.

Per això, tal com han fet ja algunes de les principals ciutats del país (com per exemple Barcelona), el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES, pensem que cal dissenyar una línia de subvencions per ajudar i incentivar els comerços de la ciutat perquè impulsin reformes per a l’estalvi energètic, especialment per a la instal·lació (com assenyala el decret del govern espanyol) de portes automàtiques als establiments abans del 30 de setembre. Però també pels automatismes, sensoritzacions i altres mesures que igualment afavoreixin l’estalvi.

L’import total a destinar a aquesta línia de subvencions, creiem que hauria de situar-se inicialment als voltants dels 200.000 EUR, tot i que naturalment, el Govern Municipal, a través dels seus serveis tècnics i en contacte amb les associacions comercials i empresarials de la ciutat, pot calcular amb més precisió els imports inicialment necessaris i, en el seu cas, reassignar posteriorment altres fons si aquestes ajudes fan curt i s’esgoten.

El Govern Municipal de Barcelona s’ha compromés a cobrir el 50% de les inversions elegibles, fins un màxim de 2.000 EUR per local sol·licitant. Pensem que aquests mateixos límits podrien funcionar a Mataró.

En el cas de Mataró el Consell Econòmic i Social va aprovar al mes de maig el Pla per a l’eficiència i la transició energètica al sector empresarial conjuntament amb els agents socials i econòmics i els grups municipals que hi formen part. En aquest pla es posava de manifest la necessitat d’establir mesures per fer front a la crisi energètica sense perdre una mirada global del conjunt de les actuacions, i estructurava tres eixos de treball: infraestructures, fiscalitat i acompanyament i assessorament a les empreses.

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES Mataró proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER. El Govern Municipal realitzarà un sondeig amb les entitats representatives dels comerciants de la ciutat per analitzar l’abast i necessitats pel compliment del Decret recentment aprovat al Congrés dels Diputats per impulsar les reformes necessàries per a l’estalvi energètic i farà una estimació econòmica el més precisa possible del volum d’inversió requerit per a poder dimensionar correctament el programa d’ajudes.

SEGON. En funció de les necessitats que resultin d’aquest sondeig, el Govern Municipal portarà a la propera reunió de setembre del Consell Econòmic i Social de Mataró la proposta d’establir una línia de subvencions, en el Pla ja aprovat el passat mes de Maig pel seu Plenari,  per tal de facilitar, en acompliment de l’esmentat Decret, les reformes necessàries, especialment pel que fa a les portes giratòries als establiments comercials.