El Pla incorpora elements de la diagnosi, el desenvolupament participatiu i la proposta de projectes estratègics que han de definir la ciutat del futur.

 

El Pla d’Acció del Mataró Agenda Urbana 2030 es constitueix com un full de ruta que servirà per guiar la planificació local a mig termini cap a un desenvolupament més sostenible, humà i resilient. El document, aprovat pel Ple, segueix la metodologia marcada per l’Agenda Urbana Espanyola, que es caracteritza per un enfocament flexible dins d’una estratègia viva, coherent i en evolució constant involucrant als actors públics i privats del territori.

Després del procés participatiu realitzat, s’han d’haver identificat reptes de ciutat, i  recollit les diferents propostes d’actuació, utilitzades per definir els projectes del Pla d’Acció. Un document que suposa un marc estratègic.

La diagnosi urbana de la ciutat de Mataró s’ha fet a través de  cinc mirades àmbits estratègics: Ciutat Pròspera, que busca generar una ocupació de qualitat per oferir un projecte de benestar a la ciutadania sense comprometre el futur de les generacions vinents; Ciutat Inclusiva, que tracta de promoure una participació justa i en igualtat de condicions en les esferes econòmica, social i política; Ciutat Resilient, centrada en la prevenció i reducció dels efectes del canvi climàtic mitjançant solucions basades en la natura; i Ciutat Ecològica i Saludable, per fomentar un model de desenvolupament respectuós amb l’entorn, i per últim un àmbit estretègic de caire més transversal; Ciutat Intel·ligent i Connectada, per retenir el talent i aprofitar el potencial de la innovació i la tecnologia.

El procés participatiu s’ha concretat amb la definició de 28 projectes entre els que s’inclouen Mataró circular 2030 o Desenvolupament de les Cinc Sènies com l’espai agrari de la ciutat, dins de la mirada estratègica de Ciutat Pròspera. En el marc de Ciutat Inclusiva hi ha la rehabilitació energètica de comunitats vulnerables, la sensorització de les llars o la creació d’un espai escènic. Pel que fa als projectes inclosos en la Ciutat Ecològica i Resilient s’hi troben, entre d’altres, la renaturalització de l’espai urbà i el desplegament de comunitats energètiques i autoconsum compartit. Finalment en el marc de la Ciutat Intel·ligent i Connectada hi ha el projecte de la digitalització de la gestió de l’aigua o la creació d’una oficina de gestió de dades.

Un cop definits els 28 projectes, un dels propòsits a curt termini de l’Agenda Urbana de Mataró, és la introducció d’una nova figura estratègica, basada en l’establiment d’una sèrie de missionsen forma d’objectius quantificables i acotats en el temps, al voltant de les quals pivotaran els reptes, els objectius i els projectes dels futurs plans d’acció que s’aniran elaborant i actualitzant anualment. Tot plegat servirà perquè es puguin determinar les prioritats.

El Pla d´Acció de l’Agenda Urbana Mataró 2030 hauria d’articular-se com una eina per a la transformació urbana i per a una crida a l’acció de la ciutadania i dels agents socials i econòmics del municipi.