Les obres han d’ampliació i millora del passeig enlairat del Port de Mataró han estat adjudicades a l’empresa Etyser per un import total de 435.679,79 euros i es preveu que comencin a mitjans de setembre.

 

Una de les actuacions principals del projecte és la creació d’un mirador a ponent al final del passeig superior, una instal·lació que actualment rep la visita de 387.000 persones l’any, on poden gaudir de les espectaculars vistes sobre el mar.

Aquest mirador, que s’ha projectat tenint en compte condicionants paisatgístics, millorarà encara més les vistes directes sobre el mar gràcies al disseny de la seva estructura, que compta amb una grada concèntrica a la part central que permetrà enlairar-se i servir de fita. També comptarà amb una barana el més permeable possible i es mantindrà l’eix del passeig lliure d’obstacles.

Fins ara, aquest passeig acaba de manera sobtada, sense arribar al final, on l’espatller protegeix el morrot, quedant un espai buit. L’actuació permetrà donar-li un major ús i posarà a disposició de la ciutadania un nou atractiu per visitar el Port i gaudir del mar.

A més del mirador, l’actuació també permetrà connectar els dos passejos del Port, el superior i l’inferior, situat a cota de molls. La comunicació entre ambdós passejos estarà habilitada per a persones amb mobilitat reduïda, mitjançant una rampa de pendent suau per la banda interior del port. Per la banda exterior, el projecte contempla que el mirador s’allargui sobre l’espatller amb dos trams connectats amb escales. També es millorarà la superfície del passeig superior del dic d’abric, que després de 30 anys de servei necessita reparar el paviment i les juntes estructurals.

Així mateix, el projecte, adjudicat a l’empresa Etyser per un import total de 435.679,79 euros, contempla una darrera actuació que afecta al passeig superior de la zona comercial.