Quan finalitzin els treballs, es disposarà d’una sala polivalent per acollir activitats adscrites al Centre Cívic Rocafonda-El Palau. També es millora la pista poliesportiva amb nou enllumenat i el marcatge de l’àrea de joc.

 

El Servei d’Equipaments Municipals va començar a principis de juliol les obres de finalització de l’equipament cívic de la Pista Municipal Poliesportiva del Palau. Els treballs, iniciats el desembre de 2019, van quedar aturats l’any 2020. Primer per la Covid-19 i més tard per la resolució del contracte amb la primera empresa adjudicatària de la reforma per incompliment.

Els treballs consistien en la reforma de l’antic mòdul de vestidors, que estaven en desús, i l’ampliació de l’equipament amb un nou volum. A l’edifici reformat se situa el vestíbul d’accés, els lavabos i vestidor, el magatzem, la sala tècnica d’instal·lacions, un despatx i un lavabo públic que tindrà accés independent de l’equipament. La part d’ampliació es destina a sala polivalent (92,83 m² útils). En total, el nou equipament tindrà una superfície construïda de 157,86 m², i una superfície útil de 136,67 m².

Pel que fa a l’edifici actual, es manté l’aparença exterior millorant l’aïllament i la impermeabilització, fent una nova distribució interior i col·locant nous tancaments i accessos.

Els treballs contemplen també la millora a la pista poliesportiva, que no compleix amb les mides reglamentàries per a la competició. Es fa el nou marcatge de l’àrea de joc, l’arranjament de la xarxa de protecció i el nou enllumenat de la pista amb 8 projectors LED de 150 W de potència. Millores que no estaven previstes en el contracte inicial.

La primera empresa concessionària, Civil Stone S.L., va executar les obres previstes en un 68 % per un import certificat de 140.033,99 € (IVA inclòs). Queda pendent instal·lar els tancaments i revestiments interiors i exteriors i finalitzar les diferents instal·lacions. Aquests treballs a l’equipament més la millora de la pista s’han adjudicat ara a Catalana de Treballs i Obres SL per un pressupost de 197.427,23 € (IVA inclòs). Es preveu que les obres estiguin acabades en un termini de 4 mesos.

Amb les obres, l’equipament passarà a tenir ús cívic i funcionarà de manera adscrita al Centre Cívic Rocafonda-El Palau. D’aquesta manera, la nova sala polivalent podrà acollir cursos de ball, assajos musicals o classes programades d’activitat física, entre altres usos. Aquestes activitats es venien fent a l’espai que l’Associació de Veïns del Palau té cedides, essent causa de conflicte amb el veïnat.