Aquestes targetes de transport passaran a costar 5,70 € la T-10 i 4,60 € la T-Rosa durant el darrer quadrimestre de l’any. La rebaixa és fruit d’ajuts directes de l’Estat adreçats a les entitats locals que presten serveis de transport col·lectiu urbà.

L’Ajuntament de Mataró ha aprovat, per Decret del regidor de Mobilitat, Juan Carlos Jerez, aplicar a les targetes multiviatge pròpies de Mataró Bus una rebaixa temporal del 30 % en la tarifa de venda. Acollint-se així al sistema d’ajuts directes de l’Estat, que bonificarà a les entitats locals prestadores de serveis de transport col·lectiu de viatgers aquesta rebaixa de preu en els títols multiviatge que siguin de la seva competència, en el període comprés de l’1 de setembre a final d’any.

Des de 2019 Mataró Bus disposa de dues targetes de 10 viatges pròpies del municipi: la T-Rosa, per a majors de 65 anys, jubilats, pensionistes i persones amb discapacitat; i la T-10 no integrada. A partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre, les dues es vendran amb la rebaixa anunciada: la T-10 passarà a costar 5,70 € (el seu preu habitual és de 8,15 €) i la T-Rosa 4,60 € (la tarifa vigent és de 6,60 €).

D’acord al promig intermensual d’usuaris, l’aplicació d’aquesta rebaixa en el preu de les targetes pot suposar una afectació en la recaptació d’uns 86.000 €, que quedaria coberta pels ajuts de l’Estat.