Les platges del Varador i del Callao de Mataró han obtingut de manera reiterada la Q de Qualitat des de 2010. Es tracta d’un reconeixement d’àmbit internacional que l’ICTE  (Instituto para la Calidad Turística Española) atorga a aquelles platges que compleixen uns alts nivells de qualitat en els serveis que presten als usuaris.

 

L’auditoria de qualitat de les platges la fa una empresa auditora externa que avalua aspectes com la planificació, la promoció de les platges, les infraestructures disponibles, la prestació de serveis, la gestió ambiental, el procés de control o la millora continua de la platja. Les platges del Varador i el Callao han superat l’auditoria externa, sense cap no conformitat, aconseguint una nota de 9,75, per damunt dels 9,60 del 2021 i els 9,29 del 2020.

Entre els punts forts d’aquest any es troba les mesures de millora detectades en l’exhaustiva auditoria interna; la millora de la recollida selectiva de brossa a les guinguetes i els restaurants; la connexió al clavegueram general de les guinguetes de la platja de Callao; la nova empresa de lloguer de caiacs i pàdel surf, instal·lada davant el canal d’entrada i sortida d’embarcacions a la platja del varador amb sistemes d’autonomia elèctrica amb plaques solars i estalvi d’aigua, i per la seva feina amb les escoles per a la difusió dels esports nàutics.

La qualificació obtinguda és una garantia de servei turístic de qualitat a la platja, reconeguda per la Organització Mundial del Turisme, amb el compromís d’aconseguir la plena satisfacció dels usuaris.

El distintiu obliga a l’Ajuntament a fer un seguiment continu de cada servei auditat, garantint així una metodologia de gestió, control i detecció de necessitats que permet mantenir uns estàndards de qualitat en cada àmbit. El reconeixement es visualitza a les platges certificades amb una bandera de color blanc, que conté una ‘Q’ blanca sobre un fons blau, i als panells informatius situats al passeig Marítim.