Les actuacions, que milloraran el consum energètic de l’equipament i el confort de les persones usuàries, inclouen la substitució de la coberta i les encavallades, una nova il·luminació LED i parquet a la pista de joc, així com nou equipament esportiu.

Ahir, dia 3 d’agost, es van iniciar les obres de reforma i millora del Poliesportiu Municipal Eusebi Millán, que està previst que es portin a terme durant 10 mesos.

Els treballs s’inicien pel desmuntatge del fals sostre del pavelló i la instal·lació de xarxes de seguretat. Aquestes feines permetran procedir al desmuntatge de la coberta i del seu tancament perimetral, que presenta mancances d’aïllament tèrmic i estanqueïtat. La retirada de la coberta, que és de fibrociment, va a càrrec d’una empresa especialitzada, autoritzada per a la realització d’aquests treballs especials i que compta amb un Pla específic aprovat per la Generalitat per executar les obres. Es preveu que la retirada de l’amiant es faci a mitjan agost i duri dues setmanes.

El projecte de reforma preveu la substitució de les encavallades per unes noves d’acer, ja que les actuals no suportarien les càrregues de la nova coberta, que serà de panell sandvitx per millorar l’aïllament tèrmic i reduir la reverberació. Estarà preparada per suportar en el futur el pes de les plaques fotovoltaiques que s’hi instal·len. La coberta serà plana i donarà continuïtat en alçada a la de la pista poliesportiva annexa. També s’eliminaran els tirants laterals i se substituiran els plafons de policarbonat de les façanes per millorar la il·luminació natural de l’equipament.

Pel que fa a l’interior del poliesportiu, les obres preveuen la substitució del paviment sintètic per parquet flotant de la pista de joc i una nova il·luminació amb làmpades LED. S’instal·larà nou equipament esportiu –cortines divisòries, cistelles e bàsquet, xarxa de fons de pista– i es farà el marcatge de la pista.

Les obres s’han adjudicat en tres lots a les empreses Deltapunt 3000, SA (extracció de la coberta de fibrociment), Cosplaan Obras y Servicios Laantit, SL (substitució de l’estructura de coberta, paraments perimetrals i enllumenat de la pista) i Mondo Ibérica, SA (equipament esportiu i paviment de parquet). L’import conjunt de les adjudicacions suma 1.324.692 € (IVA inclòs).

L’Ajuntament ha demanat una subvenció al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per al finançament de les obres.

Els treballs afectaran al desenvolupament de la temporada 2022-23. Raó per la qual, els equips que utilitzen el pavelló hauran de traslladar els seus entrenaments i partits a altres equipaments esportius.

El Poliesportiu Municipal Eusebi Millán es va començar a utilitzar l’any 1985, després d’anys d’obres i aturades. Quan es va posar en funcionament, gràcies a la Generalitat de Catalunya, que va fer front al cost de la construcció, Mataró només comptava amb el Pavelló Josep Mora i una deficient pista coberta al centre del
Velòdrom Municipal.