El secretari de Política Lingüística presentarà el Pacte en un acte a Can Palauet amb l’objectiu d’animar la ciutadania a debatre sobre el present i el futur del català

 

El secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, participarà el proper dimarts, 14 de juny, en la presentació del Pacte Nacional per la Llengua a Mataró. La voluntat d’aquesta presentació, que tindrà lloc a Can Palauet a les 18 hores, serà reflexionar sobre la situació del català i fer propostes de millora per incorporar-les al Pacte. També participarà a l’acte el regidor de Presidència, Educació, Formació Professional i Universitat i president del Consell del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, Miquel Àngel Vadell.

“La societat està evolucionant molt ràpidament, i hem de reavaluar quin paper ocupa la llengua en el nostre context actual per tal d’establir les bases del paper que tindrà en el futur”, ha explicat en diverses ocasions el secretari de Política Lingüística. La voluntat d’aquests actes és presentar l’informe d’experts que ha donat el tret de sortida al Pacte, i tot seguit, debatre l’estat del català amb els veïns i veïnes de la zona.

Des del mes de febrer i fins a juliol, el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua es vertebra a partir de sessions de presentació territorials que es duen a terme a diversos municipis catalans.

Així, durant aquests mesos, la Secretaria de Política Lingüística i la Comissió Tècnica de Política Lingüística organitzen, juntament amb institucions com el Consorci per a la Normalització Lingüística i entitats de diversos sectors, activitats per exposar els reptes del català, reflexionar sobre la situació de la llengua i recollir propostes de millora. A més, tothom hi pot col·laborar a través del web pacteperlallengua.gencat.cat.

La previsió és que a la tardor d’enguany s’assoleixi un acord en el marc del grup de treball pel Pacte Nacional per la Llengua. Aquest procés, ha de conduir a la signatura el mes de desembre d’un document que serà la base per al futur pla de política lingüística pluriennal.

 

Els objectius del Pacte Nacional per la Llengua

Els objectius del Pacte Nacional per la Llengua són incrementar el nivell de coneixement col·lectiu de la llengua, facilitar-ne al màxim l’ús en tots els sectors, en especial als àmbits on té menys presència, així com potenciar que se’l facin seu les persones que no el tenen com a llengua de partida. Per aconseguir-ho, es parteix del diagnòstic de la situació actual de la llengua catalana per debatre i acordar una política lingüística transversal, més participativa i consensuada amb les forces polítiques, les organitzacions, les entitats i, en general, amb tota la població.