Es tracta d’una prova pilot que vol certificar habilitats emprenedores dins del marc europeu EntreComp. El conveni, entre l’Escola GEM i el TCM per als dos propers cursos, es desenvoluparà en el marc dels treballs de recerca dels alumnes, la primera escola de Mataró que certificarà les competències emprenedores dels seus estudiants de batxillerat.

 

L’Escola GEM i el TecnoCampus impulsen un programa de certificació de la competència emprenedora amb una prova pilot dins el Treball de Recerca (TdR) dels alumnes de batxillerat. Aquest programa té com objectiu certificar l’adquisició d’habilitats emprenedores seguint el marc europeu EntreComp. Aquestes competències complementen el currículum formatiu dels alumnes, dotant-los d’habilitats que els permeten passar de la idea a l’acció incorporant una actitud emprenedora en tot allò que fan.

Les competències que s’avaluen s’emmarquen dins de la UE EntreComp (The Entrepreneurship Competences Framework) dins de són tres grans àrees:  idees i oportunitats, recursos i passar a l’acció. En el cas concret de la certificació de l’adquisició de la competència emprenedora dels alumnes de batxillerat de l’escola GEM, s’avaluen en el desenvolupament del Treball de Recerca que s’inicia  a primer de batxillerat i es finalitza a segon.

Concretament en l’àmbit d’idees i oportunitats, s’avalua la competència de detectar oportunitats de negoci i crear-ne una solució innovadora aplicant la creativitat i el pensament ètic i sostenible. Pel que fa a l’àmbit de recursos, s’avalua la competència de determinar els recursos necessaris per implementar la solució generada i ser capaç de convèncer altres persones perquè se sumin al projecte tot mostrant una comunicació eficaç i lideratge.

S’entenen les competències com les eines que necessiten els nois i les noies per entendre el món i per posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i críticament en la societat plural. A més de desenvolupar els coneixements, les capacitats, les habilitats i les actituds (saber, saber fer i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar).

Dins del programa, estudiants de l’itinerari emprenedor dels centres universitaris del  TecnoCampus acompanyen com a mentors per guiar des d’una perspectiva emprenedora pròpia els alumnes de l’Escola GEM i  també ofereix una formació MOOC (Massive On-line Open Course) Innotools 2.0. El MOOC conté eines innovadores per introduir el procés emprenedor dins el TdR.