Esquerra Republicana presenta una pregunta, al pròxim Ple Municipal, a la qual exigeix explicacions al Govern Municipal sobre els punts crítics de l’anella ciclista assenyalats pels bombers en casos d’emergència.

El passat mes de març, coneixíem que els Bombers de Mataró havien fet arribar algunes queixes al Govern Municipal fonamentades en la nova configuració d’eixos principals, que en alguns casos, després de l’execució de les obres de l’Anella Ciclista, han quedat amb un únic carril de circulació, ocasionant dificultats de desplaçament (especialment en hores punta) i alertant que podria comportar retards importants en casos d’emergència.

La informació la va donar l’emissora nacional Catalunya Ràdio, i fa referència a un document, lliurat al Govern Municipal, on s’assenyala que un dels punts més problemàtics és el carrer de Miquel Biada, que, en el primer tram, té dos carrils bici, dos més per a aparcament i només en queda un per circular. En conseqüència, no queda cap espai perquè en cas d’emergència, els vehicles els puguin deixar passar. Un problema que, a partir de la denúncia dels bombers, es podria ampliar a tots els serveis d’emergència.

Altres vies de circulació citades són: la ronda O’Donnell, el Camí del Mig, la plaça de Granollers i el Camí de la Geganta (on l’única opció d’avançar és envair el carril contrari a causa dels embussos que comporta el passi sobtat de dos carrils a un de sol).

És per això que al proper Ple Municipal, el Grup d’Esquerra Republicana preguntarà si el projecte original de l’Anella Ciclista va incorporar un informe previ de Bombers per avaluar i poder planificar correctament aquestes situacions que ara denuncien. En cas que la resposta sigui negativa, demanen per quins motius no es va fer. Així mateix, volen conèixer les solucions urgents que cal aplicar per corregir aquestes situacions i els sobrecostos que això pot ocasionar.