Aquesta setmana comença a funcionar el nou sistema de recollida amb deu àrees de contenidors mòbils tancats. Els veïns, veïnes i petit comerç del Centre que encara no disposen de clauers contactless necessaris per obrir els contenidors poden anar a recollir-los al punt informatiu de Can Palauet.

 

L’Ajuntament va presentar, la setmana passada, el nou sistema de recollida selectiva mòbil que s’implantarà al Centre. Amb aquest nou sistema, el carrer estarà lliure de residus la major part del dia, especialment quan se’n fa un ús més intensiu. Un vehicle elèctric portarà els remolcs amb els contenidors cada tarda i els retirarà cada matí perquè de 20 h a 9 h estiguin disponibles per a ús ciutadà.

Podran utilitzar els nous contenidors mòbils els veïns i veïnes del Centre, i el petit comerç que genera pocs residus assimilables a un domicili i per tant no té recollida porta a porta comercial. Per fer-ho disposaran de clauers personalitzats contactless que els identificaran com a usuaris i permetran obrir els contenidors.

El nou sistema es durà a terme a l’àmbit comprès entre: Muralla de la Presó, Muralla del Tigre, carrer de Sant Josep, plaça de les Tereses, carrer de Salvador Palmerola, plaça de Cuba, carrer del Deu de Gener, carrer de Montserrat, Camí Ral, carrer de l’Hospital, carrer de la Coma, i Muralla dels Genovesos.

A dins d’aquesta zona d’influència hi haurà les deu àrees de recollida selectiva mòbil. S’ha establert un calendari per dipositar les diferents fraccions dels residus separades correctament. La fracció orgànica i els envasos es podran dipositar cada dia, el paper i cartró quatre cops per setmana en dies alterns, la fracció resta dos cops per setmana (dimarts i dissabte)  i el vidre un cop (dijous). També hi haurà un contenidor específic perquè el veïnat dipositi els tèxtils sanitaris més molestos (bolquers, compreses) els dies que no es reculli la fracció resta. Els dimarts i dissabte també es recolliran petits objectes reutilitzables, com ulleres, llibres o petits electrodomèstics.

El nou sistema de recollida comporta la retirada dels contenidors en superfície el mateix dilluns 14. També deixaran de funcionar les sis àrees de contenidors soterrats existents, que s’eliminaran de forma progressiva en els mesos que venen.

Entre gener i febrer s’han enviat cartes a tots els futurs usuaris i s’han celebrat sessions informatives i de participació sobre el nou sistema de recollida. També s’ha instal·lat un punt informatiu a Can Palauet, que fins a finals de mes està obert de dilluns a divendres d’11 h a 14 h i de 17 a 20 h, perquè els ciutadans puguin resoldre dubtes i recollir els clauers a més d’altre material de suport. Durant les setmanes següents a la posada en marxa del nou servei hi haurà informadors a les àrees de contenidors de recollida selectiva mòbil que ajudaran a la ciutadania davant de qualsevol incidència.

Millorar l’índex de recollida selectiva i l’espai públic

El nou model de recollida s’implanta amb els objectius de: millorar la recollida selectiva, que a Mataró està estancada al 35 %  –i per complir amb la normativa catalana i europea cal situar en el 60 % el 2030 i el 65 % el 2035–, i que l’espai públic estigui més net i endreçat.

La selectiva mòbil s’emmarca en el nou model de recollida dels residus que l’Ajuntament està implantant des del juny passat, quan es va posar en marxa el nou contracte de gestió del servei. Amb el nou contracte ja està en marxa la recollida a domicili de forma concertada de mobles vells i voluminosos, i també la recollida comercial porta a porta al Centre i eixos comercials dels barris, així com els generadors singulars dispersos a la ciutat, que ajudaran en aquesta estratègia de fer de Mataró una ciutat més circular, facilitant que els residus siguin tractats com un recurs.

Per implantar aquests i altres serveis, l’Agència de Residus de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 3,48 milions d’euros, que finança prop del 50 % del cost total de les actuacions per fer compra pública innovadora.