L’alcalde, David Bote, va signar aquest dilluns un decret per reorganitzar el Govern municipal coincidint amb la reincorporació de la regidora Anna Villarreal. Els canvis afecten les matèries de seguretat, administració general, recursos humans i participació.

 

La nota oficial assegura que les prioritats polítiques del mandat es mantenen i també els àmbits d’actuació política, que amb la reestructuració que es va fer al juliol de 2020 ja van passar a ser els 4 actuals: Presidència, Bona Governança i Estratègia; Qualitat Urbana; Innovació Social i Benestar de la Ciutadania; i finalment el de Reactivació Econòmica, Creació d’Ocupació i Desenvolupament de Territori.

Les principals novetats són que la regidora Anna Villarreal serà la responsable de Bon Govern i Transparència, i també la responsable del subàmbit d’Administració general (Secretaria General; Arxiu; Intervenció; Gestió Econòmica; Ingressos; Tresoreria; Compres i Contractació; Sistemes d’Informació i telecomunicacions; Qualitat, Processos; Atenció Ciutadana).

El regidor Juan Carlos Jerez, conserva les competències en Seguretat Pública, que ha assumit durant la baixa de Villarreal, i per tant serà regidor delegat de Policia Local, Protecció Civil, Salut (com a protecció de la Salut)–, a més de regidor de Mobilitat. Del subàmbit d’Administració general també es queda les competències associades com a regidor delegat de Recursos Humans i Salut laboral.

La regidora Laura Seijo suma a les carteres de Benestar Social i Promoció de la Salut les competències com a regidora adjunta d’Òrgans de participació i processos participatius, que fins ara tenia la regidora Marisa Merchán. En aquest cas, Merchán conserva Relacions amb la ciutadania, entitats i equipaments de proximitat, a més de Diversitat Ciutadana i Igualtat (Polítiques de gènere, feminismes i LGTBI).

La nota acaba afirmant que les modificacions en el cartipàs municipal no representen cap canvi en les tinences d’alcaldia ni en la composició de la Junta de Govern. Tampoc comportaran un increment de la despesa en els costos del Govern municipal.