El Grup Municipal d’ERC denuncia que una de les afectacions de l’execució de l’Anella Ciclista, que ha suscitat més queixes i incomoditat al sector comercial de Mataró, ha estat la pèrdua de les zones de càrrega i descàrrega.

Els republicans expliquen que les zones de càrrega i descàrrega tenen una vital importància pel normal desenvolupament de l’activitat econòmica de les ciutats. Creuen, però, que el disseny que s’ha fet de l’Anella Ciclista a Mataró no ho ha tingut en compte.

Els canvis d’ubicació, la manca de senyalització o la supressió d’algunes d’aquestes zones de càrrega i descàrrega, està comportant veritables maldecaps a botigues i empreses, així com a centres de salut, que sovint no tenen cap alternativa per efectuar aquesta maniobra i es veuen obligats a utilitzar el carril bici o a envair la vorera per a poder treballar. Les persones amb problemes de mobilitat també trobem amb la impossibilitat d’accedir a llocs on abans podien arribar.

Esquerra denuncia que fins ara, el Govern Municipal no ha tingut en consideració aquesta qüestió i no ha proporcionat cap alternativa per a facilitar la logística a les botigues  i empreses de la ciutat. La correcció d’aquest greu error de planificació és urgent.

És per aquesta raó que demanen que es corregeixi aquesta situació i es dissenyi una solució que permeti el normal desenvolupament de l’activitat de logística i distribució i, en conseqüència, l’activitat econòmica de botigues i empreses dels eixos comercials urbans.