Els treballs de millora es fan per resoldre problemes de filtracions d’aigua als vestidors, situats sota les grades del camp.

 

L’Ajuntament de Mataró va començar les obres el passat 17 de gener i tenen una durada prevista de 2 mesos. Els treballs consisteixen en la millora de la coberta dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Camí del Mig per garantir-ne la impermeabilitat.

També es repararà el cel ras que presenta degradació a causa de les filtracions i se substituiran els vidres de tancament i el paviment ceràmic del pati interior. S’assegurarà la ventilació dels espais i es reposaran tots els elements que s’hagin hagut de modificar per fer les tasques.

Les obres estan adjudicades a l’empresa Imrepol, SL per un import de 70.555,10 € (IVA inclòs).