Des del Grup Municipal liderat per Cristina Sancho, lamenten la negativa del govern i assenyalen que aquest impost “no és una taxa verda i només empitjora la situació econòmica actual”.

 

La Junta de Portaveus, celebrada aquest dilluns, va rebutjar una Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal de Ciutadans que proposava “deixar sense efecte l’Impost d’Emissions de Diòxid de Carboni dels Vehicles de Tracció Mecànica”.

La portaveu de la formació taronja, Cristina Sancho, ha explicat que “aquest impost no és realment un impost verd, per molt que se’l pretengui disfressar. Es tracta d’una figura impositiva mal dissenyada, que no és ni progressiva, ni equitativa, ni justa i que no està estructurada per a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle”.

Sancho ha indicat que les famílies amb rendes baixes són les “més perjudicades” amb aquest impost i ha assenyalat que “aquestes famílies no poden permetre’s el luxe de canviar de vehicle, però que tampoc tenen una alternativa mitjanament viable de transport públic, cosa que és encara més sagnant en l’àmbit rural”.

En aquest sentit, Ciutadans havia proposat com a alternativa “prioritzar mesures mediambientals basades en la conscienciació i l’incentiu de mesures de mobilitat sostenibles que no tingui per objecte principal perjudicar econòmicament empreses i famílies”.