Davant de l’increment generalitzat d’ocupacions delinqüencials d’habitatges, el Grup Municipal de Ciutadans vol que l’Ajuntament de Mataró es personi en els processos judicials que se’n derivin.

El grup que lidera Cristina Sancho observa que el fenomen de l’ocupació creix any rere any a Espanya. A més, asseguren que Catalunya és el territori on es produeixen més okupacions, una mitjana de 600 al mes.

Mataró no és una excepció i ha vist incrementat, de forma molt preocupant, el nombre d’ocupacions en els últims anys, sent especialment alarmant les ocupacions delinqüencials.

Des de Ciutadans afirmen que és l’Ajuntament l’administració més directament implicada en la problemàtica que comporta aquesta okupació il·legal d’habitatges i per aquesta raó li correspon prendre mesures per vetllar per una vida digna dels mataronins i mataronines. És per això que al Ple Municipal d’aquest mes de gener, demanaran l’administració local es personi com a denunciant en tots aquells procediments judicials d’ocupacions de caràcter delinqüencial denunciades per veïns, comunitats o associacions de veïns de la Ciutat.