El grup municipal d’ERC-MES es va reafirmar en el darrer Ple en que el pressupost que proposa el govern de Mataró és continuista, construït a partir dels anteriors i amb escasses variacions significatives.

El republicans admeten que es tracta d’un pressupost que podria funcionar, però estan convençuts que no aconseguirà revertir la percepció general ciutadana amb relació al funcionament quotidià de la ciutat: des de diferents qüestions de manteniment de la via pública, mal funcionament de la xarxa semafòrica, encara sense contracte de manteniment, o el desplegament del Pla de Mobilitat i l’Anella Ciclista, fins a algunes àrees municipals, com ara llicències o els problemes a la policia local.

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES a Mataró va reclamar al passat Ple la necessitat de fer un pressupost de bell nou. Això serviria per aconseguir estalvis que ara no existeixen, i en aquest sentit apunta també que el percentatge d’execució de les inversions del pressupost presentat és baix.

Recorden la necessitat de tornar a disposar de PAM (Pla d’Acció Municipal). Document programàtic que el Govern presenta des de fa 5 anys. És a dir, el Govern Municipal no explicita públicament les iniciatives, les accions, en definitiva totes les coses que té previstes de fer durant l’any. Segons Francesc Teixidó, portaveu republicà, “Això, d’una banda, impossibilita conèixer el detall d’allò que té previst desenvolupar el Govern Municipal aquell exercici i en conseqüència, dificulta el seu seguiment i la seva fiscalització. Naturalment, també eximeix el Govern Municipal de retre comptes sobre l’acompliment dels compromisos anuals i de la mateixa manera, desconeixem els reptes de cada àrea, de cada regidor, per cada exercici. I aquest fet, en un govern tan nombrós (de 15 regidors, malgrat el desequilibri de càrregues de treball entre ells)”.

Finalment, Teixidó va apuntar que “el pressupost, més enllà de ser factible, ha d’incorporar reptes, fixar algun objectiu ambiciós, que serveixi per anticipar el futur i transmetre alguna emoció a la ciutadania. I davant d’aquesta manca de projecte, Esquerra Republicana va donar un vot negatiu al pressupost 2022”.

Així mateix, ERC-MES va votar en contra de l’aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022. Ho va fer per considerar que “La praxi d’apujar els impostos el primer i el segon any (aquests primers anys del mandat la puja ha estat del 14%) i procedir els dos darrers anys del mandat a congelar impostos i taxes i s’incrementen les inversions, cal corregir-la”, i per això van demanar un pacte fiscal que, d’una banda, garanteixi que les pujades d’impostos no depenguin de si hi ha eleccions o no, i d’altra banda es garanteixi una fiscalitat justa, equitativa i transformadora.