El grup municipal de Junts per Mataró creu que “el govern municipal no interpreta la majoria absoluta com una eina per prendre decisions i transformar la ciutat”. Per aquest grup, el que fa el govern, format per PSC i Comuns, és acomodar-se a la seva zona de confort mentre rumia com perpetrar-s’hi electoralment.

Aquesta afirmació, Junts la fa després de veure el resultat del debat de la proposta que, des d’aquesta formació, vam presentar al Ple Municipal del mes de desembre, que demanava la modificació del ROM per introduir la figura del regidor o regidora de barri.

La proposta partia de la situació actual de Mataró; una organització territorialment i social dispersa i segregada, amb l’existència de diferents nuclis i centralitats que massa sovint resten mancades de connectivitat entre elles. El motiu d’ aquesta proposta resolució la generava la  circumstància que el que és a l’abast del consistori és solucionar la desconnexió social entre la institució municipal i la problemàtica directa amb la realitat diària dels barris que cada vegada està més allunyada de les institucions públiques.

Els regidors o regidores de barri haurien de ser els interlocutors amb les associacions de veïnes i veïns i amb la resta d’entitats de barri, així com, particularment, amb els ciutadans.

Pels dos regidors que actualment té Junts al Consistori mataroní, amb la figura de regidor/a de barri s’hauria de millorar la relació, comunicació i l’entesa entre l’Ajuntament i cadascun dels barris de la ciutat, donant veu a les associacions veïnals, de comerciants i resta d’entitats.

Cal recordar que durant el mandat passat, en què el PSC governava amb Convergència i Unió, aquesta figura existia i coincidia amb el president o presidenta del corresponent Consell Territorial. Per altra banda, durant el mandat 2003/2007, el grup de CiU també es va estructurar internament responen als diferents districtes electorals, en total sis, que té la ciutat de Mataró.