Des d’Esquerra Republicana de Mataró consideren imprescindible protegir la nostra llengua, especialment als centres educatius. Per aquest grup, atacar la immersió és atacar la cohesió social, i asseguren que seran infranquejables en aquesta qüestió.

 

 

El Tribunal Suprem va aprovar la sentència que obliga a les escoles a impartir un 25% d’hores lectives en castellà. Aquesta sentència, pels republicans, atempta contra la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM), ratificada pel propi estat espanyol, que es va comprometre a “fer possible una educació […] en les llengües regionals o minoritàries”.

El grup d’Esquerra a Mataró considera que sentència  és un atac directe al sistema d’immersió lingüística, un model avalat per una àmplia part de la societat catalana. Segons una enquesta realitzada aquesta tardor pel gabinet estadístic GESOP, el 82% dels ciutadans de Catalunya estan a favor del sistema d’immersió lingüística en català, xifra que s’eleva fins al 88,1% quan es pregunta als joves.

És per això que des d’Esquerra Republicana de Mataró volen que l’Ajuntament de Mataró, escoltant aquesta enorme majoria social que defensa el model d’immersió lingüística es posicioni al respecte, aprovant una Declaració Institucional a la Junta de Portaveus prèvia al Ple de gener amb els següents acords:

Primer. Davant la sentència del Tribunal Suprem apostar per l’autonomia de centre i el criteri pedagògic que marca la Llei d’Educació de Catalunya i la DA 38 de la LOMLOE.

Segon. Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant en l’ús social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè són els documents que recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies per incidir en les processos d’aprenentatge que  tenen a veure amb la formació dels nostres infants i joves.

Tercer. Defensar la realitat educativa catalana, segons el marc teòric establert per la Llei d’Educació de Catalunya i l’Estatut, alhora que s’aposta per la innovació educativa i les competències transversals, evadint un discurs anacrònic que pugui perpetuar la situació de minorització del català per evitar que en el futur sigui la llengua de trobada de les noves generaciones de catalans i catalanes, persones d’orígens diversos, amb bagatges lingüístics distints i enriquidors, compromeses amb el present i el futur d’aquest país

Quart. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://somescola.cat) per refermar el suport al model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa i, en particular a

– Fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo.

– Contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar amb el Pacte Nacional per la Llengua, i a demanar al govern espanyol que respecti els grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de Catalunya.

Cinquè. Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i a la professionalitat de tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips directius.

Sisè. Donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya per tal de preservar els grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de Catalunya.

Setè. Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.