Els mesos d’hivern hospital de Mataró ha tingut problemes per ingressar pacients des del Servei d’Urgències. Si recorden l’hospital havia de ser de 450 llits distribuïts en 3 plantes, però a la dècada dels 90 amb la retallada del pressupost i va acabar amb 2 plantes i 320 llits.
Aquesta situació, des de fa uns anys ha fet que el Servei d’Urgències hagi de funcionar com una planta d’hospitalització, per tots els pacients que es queden a Urgències esperant que hi hagi un llit a les Unitats d’Hospitalització (UH).

El dia a dia d’unes Urgències saturades, amb la respectiva sobrecàrrega que comporta al personal del servei. A més a més, quan la situació és insostenible, els pacients romanen als passadissos, amb el potencial risc d’inseguretat que això suposa, sense respectar el dret a la intimitat i sense poder ser atès d’una manera òptima, ja sigui tant pels pacients com el risc que corren els professionals suportant, dia si i dia també, aquesta situació.

El servei d’urgències van atendre el 2019 una totalitat de 118.000 visites, últim any amb dades valorables per l’aparició de la COVID-19.

Urgències amaneixen cada dia amb un mínim de 28/30 pacients pendents d’ingrés a l’època d’hivern, ocupant una llitera, o box si aquest pacient ha d’estar aïllat, haurien d’estar ubicats a una planta pacient d’hospitalització, i amb el personal mèdic i d’infermeria adient segons el Servei a on hagin d’ingressar. Per tal de fer front a la situació és dobla l’ocupació dels boxes d’urgències, és sobrecàrrega greument a un personal. Ara mateix, la ràtio que està atenent una infermera en urgències és de 8 pacients, en el millor dels casos.

Els temps d’espera d’atenció per sobre de la mitja , amb el risc que això comporta, sobre tot perquè el personal d’infermeria, que està dimensionat per una demanda purament d’urgències, pateix una sobrecàrrega constant en haver de portar el doble de pacients que els hi correspondria pel seu número.

Les dotacions del personal de les Unitats d’Hospitalització tenen ratis per sobre dels recomanats pel Ministeri i que pateixen també una sobrecàrrega important, ja que aquesta falta de llits dona com a resultat una contínua ocupació per sobre del 90% dels llits quan el nivell recomanat seria 85% per un bon funcionament de les UH.

Passadissos d’Urgències des de fa dies. Cada matí hi ha 28 a 30 pacients pendents d’ingrés i molts triguen més de 24 hs en poder tenir un llit hospitalari.