L’Ajuntament atorgarà subvencions a favor d’entitats esportives sense finalitat de lucre per a la inclusió esportiva d’infants i joves de Mataró en els seus equips o grups d’entrenament i competició esportiva o per les seves escoles de formació esportiva per a la temporada 2021-2022 amb un màxim de 50 places que tindran com a import mínim 200 €, Des de  Servei de Benestar Social es treballarà conjuntament amb els clubs i entitats per fer el seguiment dels infants i joves que siguin beneficiaris de les subvencions

Requisits:
-Les entitats i clubs no tenir finalitat de lucre
-formar part del Registre Municipal d’Entitats i al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya.

Tràmits i dates:
connectant a través de la Seu Electrònica en el següent enllaç a partir del 8 de novembre.