Implantació des del dimarts dia 2, la recollida de residus que toqui recollir cada dia als comerços i restaurants del Centre.

El porta a porta comercial consisteix a lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de l’establiment, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Es calcula que el sector comercial i de la restauració genera prop d’un 36% dels residus totals de Mataró, per això la seva implicació és vital per assolir els objectius ambientals de la ciutat.
El Centre és la primera zona de Mataró on s’implanta la recollida comercial porta a porta, i on es recolliran totes les fraccions de manera separada.
Els bujols, cubells i bosses que utilitzaran comerciants i restauradors incorporen xips d’identificació individualitzada per fer-ne un seguiment evolutiu i aplicar en el futur un preu públic més just.


• Paper i cartó: dilluns, dimecres, divendres i dissabte en horari de matí
• Envasos lleugers: dimarts, dijous, dissabte i diumenge en horari nocturn.
• Orgànica: dimarts, dijous, divendres, dissabte i diumenge en horari nocturn.
• Vidre: dimarts i dissabte, en horari de migdia
• Resta: dimarts a la nit.

Els responsables d’activitats comercials que encara no han passat pel punt informatiu han de sol·licitar cita prèvia per recollir el material fins al 13 de novembre.