Per fer realitat l’Anella Ciclista de Mataró, que persegueix facilitar la mobilitat amb aquest vehicle, incentivant un transvasament de desplaçaments que actualment es realitzen en vehicle privat, s’han d’executar treballs de pavimentació, modificació de semàfors, senyalització horitzontal, vertical i elements d’abalisament i protecció, instal·lació de plataformes d’accés a autobusos i aparcaments per a bicicletes.

La creació dels carrils bici suposa una reordenació de la mobilitat de diferents vials i, per tant, canvis en la distribució d’usos de la calçada i, en alguns casos, també de l’espai destinat a estacionament.

Pel grup de Junts per Mataró, “encara que els carrils bici de la capital hagin millorat significativament durant aquests últims anys, cal preguntar-se si Mataró està preparada perquè els ciutadans puguin deixar el cotxe enrere completament i moure’s amb seguretat per tota la ciutat”.

Pel justàires, “aquests canvis suposen un trasbals en el dia a dia de molts ciutadans que pateixen les afectacions en el trànsit en la quotidianitat dels seus desplaçaments i,per tant, es requereix planificació i comunicació, que és el que queda clar que aquest govern no ha sabut fer”.

Davant d’aquesta situació, el grup municipal liderat per Alfons Canela ha presentat les següents preguntes al Ple Municipal:

  • S’ha fet una simulació de fluxos de trànsit. Tenim aforaments sobre el nombre vehicles que passen per plaça Espanya i com es veurà afectat?
  • És evident que la modificació de carrers, reduint carrils, afecta la xarxa de Bus Mataró. En el cas de la Plaça Espanya, el bus costat muntanya quan surt de la parada creua l’únic carril sentit plaça Granollers ocupant aquest carril fins que el seu semàfor li dona pas. Hi ha prevista si és que és possible- alguna actuació al respecte?
  • S’ha treballat en fer una planificació, per haver-hi trànsit en marxa, senyalitzant preventivament aquesta situació i marcant rutes alternatives per evitar aquests embussos? Hi ha prevista senyalització al respecte?
  • S’ha treballat en fer una comunicació de totes aquestes afectacions, d’una manera exhaustiva cap a la ciutadà?