El Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES recorda que durant tot el mandat passat va treballar amb la resta de grups municipals i amb l’empresa consultora sobre el Pacte per la Mobilitat, assegurant que les propostes finals fossin un projecte de tots.

Els republicans asseguren que “el seu desplegament és un repte d’una enorme envergadura, que té com a objectiu final canviar d’una forma molt significativa la mobilitat a Mataró”. Consideren que, atesa la importància del projecte, “és imprescindible planificar correctament la seva execució, preservar i incrementar el consens existent entre els grups municipals i explicar i difondre de manera incansable el projecte i les seves motivacions entre la ciutadania”.

A l’hora que denuncien que res de tot això ha passat, creuen l’execució de les obres de l’anella ciclista ha posat de manifest deficiències remarcables, almenys, en dos aspectes molt importants:

1. Un canvi de model tan important com el que es va consensuar requereix una gran tasca didàctica de difusió i sobretot d’explicació. No només als partits signants, sinó amb la ciutadania.

2. Quan entre els acords i els dibuixos i configuració assolits entre tots i plasmats en el PMUS i el que finalment s’ha executat, hi ha enormes diferències que en alguns casos tenen poc a veure amb el plantejament del Pla. Seria el cas, per exemple, de la plaça d’Espanya, un dels punts definits al Pla com a una de les interseccions amb alta intensitat o conflictivitat de trànsit, que s’assembla molt poc al dibuix que apareix al Pla.

Davant d’aquesta situació, el Grup d’Esquerra Republicana – MES a l’Ajuntament de Mataró demanarà explicacions al proper Ple Municipal. És per això que preguntaran al Govern per quina raó ha decidit iniciar aquesta transformació d’aquesta manera i,  d’altra banda, quins altres canvis s’han efectuat sobre el disseny inicial del Pla que afecten interseccions d’alta intensitat o conflictivitat de trànsit o que impliquin canvis o algun replantejament de la xarxa bàsica de vehicles.