L’Ajuntament de Mataró, a través de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats, obre una convocatòria extraordinària de subvencions per a les entitats. Està dotada amb un import global de 60.000 euros i el termini per a la presentació de sol·licituds és de l’1 al 18 d’octubre. L’objectiu de pal·liar l’impacte de la Covid-19 al teixit associatiu de la ciutat.

 

La dificultat o impossibilitat de les entitats per dur a terme les seves activitats sovint ha suposat una davallada important dels seus ingressos, sense que necessàriament hagin disminuït les seves despeses fixes. La finalitat de la creació d’aquesta convocatòria és compensar, parcialment, a les entitats per fer front a les despeses realitzades i pagades que hagin assumit des de l’1 de gener de 2021 fins al 18 d’octubre de 2021, l’últim dia de presentació de la sol·licitud d’aquesta subvenció.

Es podran presentar despeses estructurals i de funcionament pels següents conceptes:

  • Neteja i material específic per a la prevenció i desinfecció de la COVID-19 (mampares, mascaretes, gel hidroalcohòlic, ozó…)
  • Aigua, llum, gas i telefonia
  • Comunitat de propietaris
  • Assegurança de la seu social
  • Impostos i taxes
  • Lloguer o adquisició del local social de l’entitat
  • Gestoria
  • Personal

L’Ajuntament subvencionarà un màxim del 50% de la quantitat acreditada per l’entitat i fins a un màxim de 1.000 € per entitat. En el cas de no disposar de crèdit suficient per a totes les sol·licituds presentades es reduirà l’aportació municipal de forma proporcional entre totes les entitats presentades. En el cas que existeixi sobrant, es repartirà proporcionalment entre totes les sol·licituds fins a esgotar el pressupost disponible amb un màxim de 1.200 euros per entitat.

Les entitats interessades en la convocatòria poden inscriure’s a la sessió informativa que es realitzarà el dia 29 de setembre, a les 19 h, telemàticament via Zoom. En aquesta sessió es donaran a conèixer els elements generals i específics de la convocatòria, els requisits principals per participar-hi, els terminis de presentació i els procediments de sol·licitud i justificació.

La mesura és una de les accions impulsades des de la Taula de Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró.