L’Ajuntament de Mataró ha iniciat el debat i procés d’aprovació de les ordenances que regulen els tributs municipals, que es farà de manera conjunta al debat d’aprovació de pressupostos per al 2022.

 

A Mataró ja s’ha aprovat l’avantprojecte d’ordenances fiscals per al 2022, que contempla la congelació dels impostos, així com de la major part de taxes i preus públics. Segons informa l’Ajuntament, el regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, va avançar les previsions dijous passat, 16 de setembre, a tots els grups municipals del Consistori.

A diferència dels dos darrers anys, no es preveu cap pujada de l’Impost de Bens Immobles (IBI) ni de la resta d’impostos municipals, tot i que per al 2022 es preveu una disminució d’ingressos en concepte d’IBI amb motiu de la finalització del peatge de la C-32 (-377.503 €).

Pel que fa a les taxes municipals, els principals canvis previstos afecten a dos serveis prestats per concessionàries, la taxa de de cementiris i els preus públics del Sorrall, amb increments previstos del 2,4 % i del 2,7 % respectivament. La taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires (terrasses) recuperarà les tarifes vigents al 2020, després de les reduccions aplicades de forma excepcional per les repercussions de la Covid-19.

També es contempla la creació de dues taxes vinculades als vehicles de mobilitat personal (bicicletes, patinets, etc.): una nova tarifa per la retirada d’aquest tipus de vehicles de la via pública per part de la grua municipal i una altra per la instal·lació d’estacionaments de bicicletes o altres VMP destinats a ús comercial.

L’avantprojecte d’ordenances fiscals per al 2022 recupera la bonificació de la taxa de la brossa per l’ús que la ciutadania fa de les deixalleries municipals, que no es contemplava a les ordenances fiscals d’aquest 2021. Aquesta bonificació s’aplica amb caràcter retroactiu respecte als usos fets l’any anterior. D’aquesta manera, les persones que han utilitzat les deixalleries municipals durant el 2021 gaudiran de la bonificació al 2022.

Es preveu mantenir els mateixos ajuts i subvencions per facilitar el pagament dels tributs vigents aquest any. La previsió del Govern és destinar novament un fons de 500.000 € a ajuts tributaris per a famílies i persones amb menors ingressos.

Debat conjunt de la fiscalitat i els comptes generals

Amb l’aprovació de l’avantprojecte s’inicia el procés de debat i elaboració de les ordenances fiscals per a l’any que ve, que es farà de forma conjunta al procés d’elaboració del pressupost municipal. Així, es preveu que tant les ordenances com el pressupost de 2022 estiguin aprovats definitivament a finals de desembre.