La Junta de Portaveus, celebrada avui 6 de setembre, ha aprovat per unanimitat una Declaració Institucional presentada conjuntament per tots els grups municipals per a l’acollida de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels drets humans i la democràcia.

 

A continuació reproduïm e text íntegre de la Declaració institucional:

 

“El passat 15 d’agost els extremistes talibans van prendre el poder a l’Afganistan després d’una ràpida ofensiva que deixa el país en una gran incertesa de futur i posa novament en risc els valors de la democràcia, els drets humans, el dret de la dones i nens i totes les llibertats, facilitats i oportunitats socioeconòmiques que han de resultar de la institucionalització d’aquests valors.

L’ofensiva dels talibans ha deixat al seu pas milers de morts i desplaçats a més de centenars de civils que queden desprotegides dels extremistes. El ressorgiment de la força dels talibans a l’Afganistan ha coincidit amb l’inici oficial de la retirada de les tropes estrangeres, el passat 1 de maig i des de llavors van llançar una gran ofensiva per tot el país. La manca de confiança en el Govern afganès, els excessos de corrupció i les presses per creure en un acord de pau expliquen l’avanç gairebé sense resistència.

Els drets de les dones i les nenes han d’estar al centre de la resposta mundial davant la crisi actual. Són elles les que tenen major risc de ser negades en la seva dignitat, sotmeses, esclavitzades i fins i tot assassinades. En l’anterior Govern talibà, entre 1996 i 2001, elles no podien sortir de casa, ni trepitjar el carrer soles, ni estudiar, ni treballar, ni participar en les decisions de la seva comunitat política, ni assistir a una consulta mèdica per pròpia decisió, ni quedar-se a soles amb un metge home.

Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència masclista a la que estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu matrimoni i la seva maternitat.

Amnistia Internacional recorda que en els últims 20 anys i gràcies fonamentalment a la ingent ajuda social i econòmica internacional, els drets de les dones i nenes afganeses van progressar substancialment i han pogut participar més activament en la vida política, econòmica i social de país. Tot i el conflicte permanent, dones afganeses han aconseguit ser advocades, metgesses, jutgesses, professores, enginyeres, atletes, polítiques, periodistes, empresàries, agents de policia i membres de l’exèrcit, activistes de drets humans.

Amb la presa del poder per part dels talibans, avui la situació de les dones afganeses s’agreuja encara més si la comunitat internacional no actua de forma ràpida i decisiva. Milers de afganeses corren risc de patir represàlies dels talibans i de quedar abandonades a un futur incert.

Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats, no poden mirar cap a un altre costat davant la gravetat del drama humanitari que plana sobre aquell país, especialment sobre aquestes dones i nenes. Les seves vides són les nostres vides i no podem abandonar-les a la seva sort.
Exigim complir amb els compromisos adquirits dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), on l’objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un dels fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible l’eliminació de totes les formes de discriminació i la violència masclista, en qualsevol de les seves manifestacions.

A la vegada, i davant una nova crisi humanitària amb milers de persones que cerquen refugi, és urgent la creació d’un corredor legal i segur d’accés al territori de la UE per a les persones refugiades demandants d’asil que vulguin abandonar l’Afganistan; la suspensió de l’acord UE-Turquia que impedeix arribar a territori europeu i l’eliminació del requisit de visat a la ciutadania afganesa que vulgui entrar en territori Schengen; la paralització immediata dels vols de deportació a l’Afganistan i el reassentament en condicions dignes de les persones retingudes en camps de migrants entre els diferents estats membres de la UE. En aquests moments dramàtics per al poble afganès la comunitat internacional ha d’estar a l’alçada i ha de realitzar un esforç solidari per ajudar a tot un poble condemnat a la mort i l’horror, de manera especial amb les dones i nenes.

Amb l’esperança i convicció que la comunitat internacional estarà a l’alçada i que no deixarà que el poble afganès, i els drets de les seves dones i nenes, retrocedeixin 20 anys; ens comprometem a mobilitzar-nos en solidaritat, a col·laborar i a protegir els drets humans, així com a assegurar que les veus de tot el poble afganès, en particular les de les seves dones i nenes siguin escoltades.

Atès que el municipalisme català ha demostrat reiterades vegades la seva solidaritat i el seu compromís amb les urgències humanitàries, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals com imperatiu per a la convivència, la justícia i la pau dels pobles.

Per tot això, els Grups Municipals del PSC, ECPM, ERC-MES, JuntsxMataró i C’s, instem el Ple a l’adopció dels següents acords:
No reconèixer el règim talibà imposat per la violència i la força i manifestar la nostra reprovació i condemna del nou règim extremista al poder des del 15 d’agost de 2021.

 1. Mostrar la nostra solidaritat i suport al poble afganès en aquests moments difícils davant la implantació d’un sistema totalitari que amenaça amb la repressió i la retallada de les llibertats i dels drets humans.
 2. Expressar la nostra profunda preocupació per la situació que travessa l’Afganistan i l’impacte en els drets humans i en les vides de la seva gent, en particular de les nenes i dones afganeses que corren el risc de ser privades dels drets més bàsics, com ara la mobilitat, el treball o l’educació.
 3. Instar el govern de l’Estat i a la UE que exigeixin el règim talibà el màxim respecte i protecció de les lleis humanitàries internacionals, així com l’exercici dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes afganeses.
 4. Instar el govern de l’Estat i a la UE l’establiment de vies legals i segures d’accés a la UE a les persones que busquin refugi des de l’Afganistan, amb mesures com l’expedició de visats humanitaris, la possibilitat de sol·licitar asil en consolats i ambaixades de la UE en els països limítrofs amb Afganistan i els corredors humanitaris des de l’Afganistan a països segurs i la seva posterior acollida, especialment per dones i menors que seran el grup que patirà conseqüències més greus sota mandat talibà.
 5. Fer una crida a tota la comunitat internacional perquè actuï amb fermesa i unitat, a l’hora de combatre l’amenaça terrorista global, d’evitar que aquest país es converteixi en refugi d’organitzacions terroristes o s’utilitzi com a plataforma de terrorisme internacional, i de garantir que es respectin els drets humans bàsics.
 6. Apel·lar a les Nacions Unides, però també a la resta de països i particularment a la UE, perquè defensin els valors humans prestant assistència i ajuda humanitària a la població civil, assegurant la presència i participació de actors humanitaris en el terreny, i facilitant l’acollida internacional de totes aquelles persones refugiades de l’Afganistan que vulguin sortir lliurement del seu país, a la recerca d’un nou futur més esperançador.
 7. Instar el Govern de Catalunya a que posi a disposició els recursos propis destinats a persones sol·licitants de protecció internacional i al Govern d’Espanya a la utilització de les places disponibles destinades a l’acollida de sol·licitants de protecció internacional preferentment a dones i nenes, els drets i vides puguin estar en perill al seu país. Igualment, sol·licitem a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que coordinin els municipis catalans per col·laborar en l’acollida.
 8. Manifestem el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat, i per això, Mataró es posa a disposició del Ministeri d’Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions per col·laborar a reduir l’impacte humanitari d’aquesta crisi, especialment pel que fa a dones i nenes. 
 9. Instar el Govern de l’Estat a no signar cap acord econòmic amb estats afins al règim talibà i que contribueixin de manera directa o indirecta en l’ocupació i destrucció de països sencers, així com a la vulneració de drets i llibertats la població civil i la mort de milers de persones innocents, especialment de les dones i nenes afganeses.
 10. Instar el govern de l’Estat Espanyol que incrementi els fons d’assistència humanitària per contribuir a la cobertura de les necessitats urgents dels 18 milions de persones que la requereixen a l’Afganistan per a la seva supervivència.
 11. Traslladar els presents acords a al Ministeri d’Exteriors i Ministeri d’Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions, el Departaments de Presidència, Igualtat i Feminismes, Acció Exterior i de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, al Fons Català de Cooperació, a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi a Asil.cat a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) les entitats municipalistes de Catalunya i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.”