La portaveu del grup Municipal de Ciutadans a Mataró, Cristina Sancho, que també demana que s’apliquin les sancions corresponents, qualifica la pancarta de propaganda partidista i al·lega que vulnera el principi de neutralitat en les institucions.

 

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a Mataró ha presentat una instància exigint a l’alcalde David Bote la retirada immediata de la pancarta penjada a la façana de l’edifici de l’ajuntament, ja que “és clarament un símbol de publicitat de la reivindicació independentista d’una part dels ciutadans d’aquest municipi”

La portaveu de Ciutadans, Cristina Sancho, explica a l’escrit que la pancarta amb la llegenda “8 anys per defensar la independència” és una “actuació partidista incompatible amb l’obligació de les institucions públiques de mantenir la neutralitat política” i ha assenyalat que “aquest tipus de pancartes són sistemàticament emprades per ERC, partit que defensa opcions polítiques independentistes”. Així mateix, Sancho ha afegit que “el seu ús i exhibició per aquest Ajuntament mereix ser qualificat de propaganda partidista quan s’associa únicament a una part de la ciutadania identificada amb una determinada opció ideològica però no representativa de la resta dels ciutadans que no s’alineen amb aquesta opció, ni per consegüent, amb els seus símbols”.

En aquest sentit, la formació liberal fa responsable a l’alcalde de Mataró, David Bote, per permetre la pancarta i no mantenir la neutralitat política i ha demanat al mateix que “procedeixi a la sanció a qui correspongui l’acció de la infracció, de conformitat amb les disposicions vigents, en ser utilitzada la façana de l’Ajuntament per a la publicitat de la seva ideologia”.